IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Glanów - rys miejscowości

GLANÓW

Wieś w gminie Trzyciąż położona w pobliżu krawędzi dol. Dłubni.

1295 - pierwsza wzmianka o Glanowie, który był lokowany "na surowym korzeniu" na prawie średzkim jako wieś rycerska 

XVI w.-1819 - Glanów wchodzi w skład dóbr klasztoru Norbertanek w Imbramowicach, do którego należał do czasu kasacji majątku klasztoru w 1819

1786 - budowa dworu

1831 - po powstaniu listopadowym z dóbr klasztoru w Imbramowicach utworzono tzw. majorat donacyjny, do którego wszedł również Glanów. Majątek w Glanowie posiadał jakiś rosyjski generał, a później baron płk. Korff, który wypuścił dwór w dzierżawę Leonowi Bończa Rutkowskiemu. 

XIX w. - budowa zabudowań folwarcznych

1 połowa XIX w. - budowa kapliczki

1863 - dzierżawcą Glanowa był Leon Rutkowski. Z rąk jego syna Teofila dzierżawę  tych dóbr przejął szwagier tego ostatniego, Konstanty Novák, który z czasem został plenipotentem właściciela majątku na cały majorat imbramowicki. Był on założycielem glanowsko-tarnowskiej "dynastii" Nováków.

15 VIII 1863 - oddział powstańców styczniowych Aleksandra Krukowieckiego (Krukowskiego) pod dowództwem braci Habichów zatrzymał się w tutejszym dworze, gdzie przez pół dnia odpierał ataki wielokrotnie liczniejszych wojsk carskich, które w końcu odstąpiły od oblężenia po stracie kilkudziesięciu żołnierzy. Poległych podczas starcia powstańców pochowano na starym cmentarzu w Imbramowicach. W wyniku starć wybuchł pożar zabudowań dworskich. Wg innego źródła tego dnia pod Glanowem powstańcy dowodzeni przez Krukowieckiego podzielili się na dwie grupy. Jedna pod dowództwem dwóch braci Edwarda i Gustawa Habichów udała się w kierunku Imbramowic, a druga dowodzona przez Krukowieckiego (jeszcze inna wersja podaje, że był w niej jeden z Habichów) zatrzymała się w miejscowym dworze. Około godziny 14-15 tę drugą grupę dopadło wojsko rosyjskie. Powstańcy podjęli nierówną walkę z wrogiem, który ostatecznie zdecydował się wieczorem na podpalenie zabudowań dworskich. Mimo szalejącego pożaru walka trwała do godziny 20, a nie widząc osłabienia sił powstańczych dowództwo rosyjskie zdecydowało się ustąpić z pola walki. Już po walce zginął tu Leon Rutkowski, zabity przez rosyjskich maruderów, którzy ukryli się w piwnicy oddając śmiertelny strzał. Został on pochowany na cmentarzu w Imbramowicach.

1923 - nadbudowa poddasza z facjatką w miejscowym dworze

1974-75 - gruntowna konserwacja dworu

Warto zobaczyć:

Zespół dworski

Murowana kapliczka z 1 połowy XIX w.

Dolina Dłubni ma tu charakter przełomu wstecznego: źródła Dłubni cofały się ku zachodowi i w twardych wapieniach jurajskich wycięły malowniczą dolinę, w której zboczach tkwią liczne skałki. Zbocza częściowo porasta las, są bogato rozczłonkowane. Na jednej ze skał, na pn. zboczu doliny znajdują się resztki przedhistorycznego grodziska w Zagórowej.

Zobacz także

zespół dworski
grodzisko w Zagórowej
klasztor Norbertanek w Imbramowicach
Imbramowice
Trzyciąż
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony