IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Giebułtów - rys miejscowości

GIEBUŁTÓW

Wieś nad Prądnikiem w gminie Wielka Wieś. Ulicówka z typowa zabudową podkrakowską. Nazwa wsi wywodzi się od rodu Giebułtowskich, których przedstawiciel ufundował tu kościół.

4500-1650 lat p.n.e. - ślady ziemianek z okresu neolitu

35/40 - 170/180 - znaleziska z I podokresu rzymskiego. Przebadanie grobu ciałopalnego przyniosło oprócz ceramiki lokalnej produkcji, m.in. złoty łańcuszek z fragmentem grzebienia rogowego, resztki naczyń brązowych (w tym zdobiny plastyczne dwóch imadeł oraz wylew w kształcie koniczyny; jedna z dekoracji wyobraża głowę mężczyzny, druga u nasady imadła postać harpii) i uszkodzoną misę z blachy brązowej, glinianą amforę (do wina?) o pojemności około 2 litrów wykonaną na kole garncarskim, dzban gliniany, naczynie terra sigillata z Azji Mniejszej oraz gliniany kielich.

około IV w. n.e. - wykopaliska

połowa XI w. - duże cmentarzysko szkieletowe

1337 - wzmianka o Piotrze z Giebułtowa

od 1353 - właścicielem wsi byli cystersi z Mogiły

XVI-XVII - właścicielami wsi był ród Giebułtowskich

1600 - 04 - budowa kościoła św. Idziego fundacji Kaspra Giebułtowskiego

1616 - malowanie polichromii w kościele parafialnym

1889 - we wsi znajduje się 70 domostw zamieszkiwanych przez 505 osób

do 1945 - właścicielem dworku był klasztor Wizytek w Krakowie

1969 - utworzenie enklawy OPN - rezerwatu brzozy ojcowskiej

Warto zobaczyć:

kościół parafialny św. Idziego

Zabudowania podworskie

W pobliżu (w kierunku Hamerni) znajduje się Wąwóz Kwietniowe Doły, a za nim rezerwat brzozy ojcowskiej będący obecnie enklawą Ojcowskiego Parku Narodowego.

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Przed Giebułtowem

Zobacz także

kościół parafialny św. Idziego
dwór
Ojcowski Park Narodowy
klasztor Cystersów w Mogile
Hamernia
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony