IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Giebło - rys miejscowości

GIEBŁO

Wieś leżąca w obniżeniu, wśród zespołu pasma Siedliszowicko- Kocikowsko- Dzwonowickiego.

połowa XII w. - budowa kościoła św. Jakuba Apostoła. Wg niektórych źródeł miało to miejsce na pocz. XIII w., a inicjatorem budowy był Ballen kasztelan krakowski. Wymieniana jest również w źródłach data 1315, jednak ze względu na analizę architektoniczno-budowlaną jest to data mało prawdopodobna 

1325 - wieś występowała pod nazwą parafia Kebl lub Kbel i należała do dekanatu irządzkiego. Plebanem był ks. Lucjan

1335 - po rozgraniczeniu dekanatów Giebło przydzielone zostało do dekanatu lelowskiego

1440 - dziedzicem wsi był rycerz Mikołaj herbu Pobóg

1630 - książę Janusz Zbaraski zapisał Giebło przytułkowi starców i kalek w Pilicy

XVIII w. - przesklepienie pierwotnego kościoła

1787 - budowa muru otaczającego świątynię

1791 - dokument mówiący o kościele w Gieble, w którym ks. Zaborski wymienia arian. Parafia liczyła wówczas 551 parafian

1818 - lustracja podała, że ludność całej parafii składa się z 694 dusz

1911-12 - nadbudowa i rozbudowa kościoła św. Jakuba Apostoła, wówczas dobudowano zachodnią część nawy, wieżę i zakrystię

przed 1939 - dzierżawcami dworku byli Niedzielscy

lata 90-te XX w. - Giebło liczy około 560 mieszkańców

2000 - odkopanie fragmentów kamiennych założeń obronnych z czasów średniowiecza

Warto zobaczyć:

Romański kościół parafialny św. Jakuba Apostoła

W obniżeniu centralnej części wsi obok sadzawki znajduje się dworek.

Relikt strażnicy obronnej (zamku)

powiększ
Kościół w Gieble - widok od Wsch., fot. D. Orman

powiększ
Kościół w Gieble - widok od Pd., fot. D. Orman

powiększ
Wieża kościoła w Gieble, fot. D. Orman

powiększ
Wnętrze kościoła w Gieble, fot. D. Orman

powiększ
Dworek w Gieble, fot. D. Orman

powiększ
Fronton dworku w Gieble, fot. D. Orman

powiększ
"Wąwóz" w lesie giebelskim, fot. D. Orman

Zobacz także

kościół romański
ruiny zamku
dworek
Lelów
Pilica
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony