IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Dębnik - rys miejscowości

DĘBNIK

Wieś słynna z eksploatacji jedynych w Polsce czarnych "marmurów"

od XIV w. - eksploatacja kamieniołomów czarnego marmuru

1442 - wzmianka

XVI w. - rozwijały się kamieniołomy czarnego marmuru w związku z rozwojem wspaniałego renesansowego budownictwa

Warto zobaczyć:

Kamieniołomy czarnego "marmuru", czyli właściwie ciemnego wapienia dewońskiego znanego jako "marmur dębnicki". Jest to jedyne miejsce występowania tego materiału na Jurze i prawdopodobnie w Polsce. Z tych kamieniołomów już od XIV w. wydobywano marmur do zdobienia wielu kościołów w Polsce i za granicą, m. in. do ozdobienia zamku królewskiego na Wawelu, klasztoru kamedułów na Srebrnej Górze, zamku królewskiego w Warszawie, klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie, klasztoru w Czernej, katedry w Kielcach. Wykorzystywano go również do wyrobu mniej znanych dzieł sztuki, w tym epitafiów nagrobnych (m.in. w Paczółtowicach, Minodze), chrzcielnic (m.in. w Żurawiu). 
W okolicy znajduje się kilka kamieniołomów (w tym również już nieczynne), stąd sąsiednie wzniesienie Boża Męka (457 m n.p.m.) oddzielające Dębnik od Paczółtowic zwane jest powszechnie Marmurowymi Wzgórzami. Idąc polną drogą przez te wzgórza, nie sposób nie zauważyć, że zamiast białych kamieni wapiennych gęsto zalegają ją czarne kamienie - czyli omawiane tu marmury.

We wsi zachowały się do dziś relikty zabudowy wiejskiej z XVIII-XX w.

powiększ
Fot. Dariusz Orman - kamieniołom czarnego marmuru (wówczas nieczynny) 

Zobacz także

zamek królewski na Wawelu
klasztor Kamedułów na Srebrnej Górze
klasztor na Jasnej Górze
klasztor w Czernej
kościół w Paczółtowicach
kościół w Minodze
kościół w Żurawiu
Paczółtowice
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony