IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Czatachowa - rys miejscowości

CZATACHOWA

Wieś położona między Przewodziszowicami a Ostrężnikiem. Nazwa prawdopodobnie wywodzi się właśnie od strażnicy obronnej w pobliskich Przewodziszowicach

1519 - pierwsza wzmianka o wsi królewskiej, która prawdopodobnie istniała już dużo wcześniej[pierwsza wzmianka o wsi wg planu Żarek wyd. UM Żarki miała miejsce w 1529 r. - przyp. autora]

mezolit - na południe od wsi istniała pracownia krzemieniarska

Warto zobaczyć:

Na wschodnim krańcu wsi znajduje się pustelnia Św. Ducha.

Na południe od ostrego zakrętu drogi pomiędzy Czatachową i Kolonią Czatachowa zlokalizowano 3 stanowiska archeologiczne:

  • nr 1 - znaleziska narzędzi, odłupków i wiórów z epoki kamienia oraz ślady pracowni krzemieniarskiej z mezolitu (wióry, odłupki), przebadane powierzchniowo w 1913, 1953 i 1966

  • nr 2 - położony nieco dalej na północny- wschód od nr 1, badania powierzchniowe w 1966 przyniosło materiał datowany na schyłkowy paleolit (odłupek i zgrzebło) oraz mezolit (narzędzia, odłupki i wióry)

  • nr 3 - położony nieco dalej w kierunku południowo-wschodnim niż nr 1 badania powierzchniowe z 1992 r. dały rezultat w postaci znaleziska wióra z epoki kamienia

Pomniki przyrody:

  • W Czatachowej przy domu nr 12 - Klon zwyczajny (nr 17/320 - 1998) 
  • W Czatachowej Starej przy domu nr 19 - Lipa drobnolistna (nr 17/66 - 1977) 

Zobacz także

Ostrężnik
Przewodziszowice
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony