IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Cieślin - rys miejscowości

CIEŚLIN

Wieś leżąca w dolinie rzeki Sączenicy (Jarnówki) na południowy-zachód od Bydlina

Przez wieś przebiega czerwony szlak Orlich Gniazd oraz rowerowe szlaki: czerwony Orlich Gniazd i niebieski

połowa XIV w. - założenie wsi jako własności rycerskiej

1765 - w zachowanych z tego roku dokumentach komory celnej w Będzinie wspominany jest kupiec z Cieślina sprzedającego w Czeladzi jeden wózek mąki

XIX w. - Cieślin wchodzi w skład powiatu olkuskiego, gminy Ogrodzieniec i parafii Chechło

1827 - wg spisu mieszkańców zamieszkuje tu 114 osób w 15 domostwach

1918 - budowa kościoła

l. 20-te XX w. - założenie sadzawek u podnóża kościoła

1939-45 - w czasie II wojny światowej zginęło 6 mieszkańców tej wsi, z czego 2 na froncie 1939 r., a pozostałych 4 zostało zamordowanych w czasie pacyfikacji tej wsi

14/15 sierpnia 1944 - w czasie odwrotu partyzanckiego plutonu 2-giej kompanii pod dow. ppor. "Aresa" na koszary Wehrmachtu w Jaroszowcu z Cieślina została zorganizowana furmanka do przewiezienia rannego w akcji dowódcę ["Aresa"] 

Warto zobaczyć:

W centrum wsi znajduje się kościół  z pocz. XX w.

Po drugiej stronie drogi, poniżej kościoła znajduje się malowniczy kompleks sadzawek założonych w l. 20. XX w . Na środku jednej z nich utworzonej przy wywierzysku stoi zabytkowa figura św. Jana Nepomucena z początku XIX w. przeniesiona tutaj z Kwaśniowa Dolnego. 

Nad przepływającą przez wieś rzeką Sączenica (Jarnówka) wznoszą się zabudowania dużego zabytkowego młyna

powiększ
Fot. Dariusz Orman - figura Jana Nepomucena w Cieślinie

powiększ
Fot. Dariusz Orman - figura Jana Nepomucena w Cieślinie na tle sadzawki

powiększ
Fot. Dariusz Orman - kompleks sadzawek w Cieślinie

powiększ
Fot. Dariusz Orman - kościół w Cieślinie

Zobacz także

kościół w Cieślinie 
szlak Orlich Gniazd

Bydlin
Chechło 
Kwaśniów
Ogrodzieniec
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony