IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Chechło - rys miejscowości

CHECHŁO

Wieś leżąca na północnym skraju Pustyni Błędowskiej u stóp góry Dąbrówki w dolinie rzeki Centurii. Nazwa wsi pochodzić ma od mokrych łąk.

1244 - do parafii w Chechle przynależy m.in. wsie Błędów, Grabowa, Niegowoniczki i Niegowonice

1325 - pierwsza wzmianka o wsi dokonana przez Długosza

1795 - po trzecim rozbiorze Polski utworzona została granica prusko-austriacka na rzece Centurii, która podzieliła teren parafii Chechło między zabór austriacki i pruski (Błędów, Grabowa, Niegowoniczki i Niegowonice) jednak proboszcz z Chechła, ks. Jakub z Woli Kmita na wniosek ówczesnych właścicieli tych miejscowości Kmitów w Błędowie i Grabiańskich w Niegowonicach wyznaczył kapelanów do obsługi duszpasterskiej kaplic w Niegowonicach i Błędowie tworząc tym samym filie parafii chechelskiej

1802 - mimo erygowania parafii w pobliskich Niegowonicach Kmitowie - właściciele przeważającej części terenów, które weszły w skład parafii niegowonickiej - w dalszym ciągu korzystali z kościoła w Chechle podczas wszelkich rodzinnych uroczystości kościelnych

1807 - budowa kościoła parafialnego

1830 - budowa dzwonnicy murowanej przy kościele parafialnym

1860 - przebudowa kościoła parafialnego (m.in. otoczony ogrodzeniem z czterema kaplicami na narożnikach

1939 - 44 - działalność " Hardego"

Warto zobaczyć:

W centrum wsi stoi kościół

Przy centralnym placu wsi stoi pomnik ofiar II wojny światowej

Na cmentarzu nagrobek w kształcie obelisku z herbem Śreniawa i inicjałami Kmitów z 1789 r. oraz grób partyzantów poległych w Błojcu

Na południe od wsi wznosi się wzgórze Dąbrówka (355 m npm). Jest to jeden z dwóch najdoskonalszych punktów widokowych na Pustynię Błędowską, wykorzystywany jeszcze w czasach przed II wojną światową i po wojnie przez wojsko polskie a w okresie II wojny światowej przez wojsko niemieckie jako poligon, stąd na górze Dąbrówka wznoszą się pozostałości schronu obserwacyjnego.

powiększ
Kościół w Chechle - widok ogólny, fot. D. Orman

powiększ
"Baszta" kaplica pd-zach, fot. D. Orman

powiększ
Na wzgórzu Dąbrówka, fot. D. Orman

powiększ
Pozostałości schronu na G. Dąbrówka, fot. D. Orman

powiększ
Na pustyni, fot. D. Orman

powiększ
Mogiła partyzantów na cmentarzu przykościelnym w Chechle, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Ćwiczenia spadochroniarzy na Pustyni Błędowskiej, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Pustynia Błędowska, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Pustynia Błędowska, fot. Z. Bereszyński

Zobacz także

kościół w Chechle
Pustynia Błędowska

Błojec
Błędów
Niegowonice
Grabowa
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony