IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Bolesław - rys miejscowości

BOLESŁAW

Wieś (5 tys. mieszkańców) o charakterze górniczo-przemysłowym, na wschodnim skraju Wyżyny Śląskiej. Dobry punkt wyjściowy na Pustynię Błędowską.

XIII w. - początek kopalnictwa kruszców w okolicy Bolesławia przypada na czasy przedhistoryczne, jednakże w tym wieku na pewno istniały tu kopalnie

1279 - książę krakowski Bolesław Wstydliwy nadaje wieś kapitule krakowskiej (od niego pochodzi nazwa miejscowości)

XV w. - powstanie osady górniczej znanej z kopalni galeny

koniec XV w. - dobra bolesławskie znajdowały się w prywatnych rękach

XVI w. - w okolicy wsi powstały trzy sztolnie odwadniające: od pn. Czajowska (zwana też Leśną, od 1873 - Bolesławską), Ostowicka (Centauryjska) i Starczynowska (Czartorujska, Królewska). Na zach. i pd. od Bolesławia znajdowała się duża ilość osad górniczych i kopalń, spośród których wiele już nie istnieje.

XVII i XVIII w. - górnictwo rud metali podupada

pocz. XIX w. -dzięki odkryciu sposobu wytopu cynku z galmanu ponownie ożywia się górnictwo na tym terenie

1814 - powstaje kopalnia "Ulisses" (między Tłukienką a Ujkowem Starym)

1823 - powstaje kopalnia "Jerzy" (na pn.-zach. od Starczynowa)

1879 - dobra bolesławskie stały się własnością Towarzystwa Akcyjnego Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich, bazującego na kapitałach obcych.

1892-1905 - budowa neogotyckiego kościoła św. Michała i Macierzyństwa NMP

przełom l. 20-tych i 30-tych XX w. - w wyniku gospodarczego kryzysu światowego kopalnie zatopiono

1950 - kopalnie odwodniono i upaństwowiono, a następnie połączono w Kombinat Górniczo-Hutniczy "Bolesław".

1955-73 - posiadanie praw miejskich

Warto zobaczyć:

Kościół św. Michała i Macierzyństwa NMP

Wokół osiedla widnieją ogromne wyrobiska po dawnych kopalniach odkrywkowych

powiększ
Kościół w Bolesławiu, fot. T. Kluk

Zobacz także

Pustynia Błędowska
kościół w Bolesławiu
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony