IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Biskupice k. Olsztyna - rys miejscowości

BISKUPICE k. Olsztyna

Wieś leżąca na Wyżynie Częstochowskiej u podnóża Gór Sokolich niedaleko od Olsztyna

Przez Biskupice przebiega czarny szlak Barbary Rychlik i kończy się zielony szlak Choroński zaś od północy biegnie zielony szlak Walk 7 Dywizji Piechoty. Spośród szlaków rowerowych przebiega przez te tereny niebieski szlak Kacpra Karlińskiego, zielony okrężny wokół Olsztyna. Jest tu ważny dla regionu obiekt - Stajnia "Biały Borek", która oprócz funkcji ośrodka jeździeckiego z wyznaczonym szlakiem konnym prowadzi punkt gastronomiczny i obiekt krzewienia kultury poprzez organizowane liczne występy artystów. We wsi mieści się też sezonowe schronisko PTSM oraz tor off-road i pole do paintballa. Biskupice stanowią alternatywna dla Olsztyna bazę wypadową w Sokole Góry

1382 - pierwsza wzmianka o wsi, kiedy to dokumentem wydanym dla klasztoru na Jasnej Górze przez księcia Władysława Opolczyka była zobowiązana do dziesięciny zbożowej i miodowej

przed 1914 - eksploatacja szpatu z Jaskini Olsztyńskiej

1918-39 - ponowny okres eksploatacji szpatu z z Jaskini Olsztyńskiej. Poszukiwacze szpatu odkrywają w Sokolich Górach również J. Koralową

1936 - powstał projekt utworzenia koło Olsztyna rezerwatu pod nazwą Knieja Olsztyńska

8 grudnia 1953 r. - utworzono tu rezerwat Sokole Góry

1966 - zabezpieczenie kratą J. Koralowej

1970 - znalezisko dużej ilości srebrnych monet jagiellońskich

2001 - zamknięcie kopalni piasku 

Warto zobaczyć:

W pobliżu wsi znajduje się rezerwat przyrody "Sokole Góry" z ogromem jaskiń i schronisk skalnych

Koło domu nr 3 rośnie lipa drobnolistna - pomnik przyrody (nr 40/195 - 1994)

We wsi w wykazie z 1985 r. wymieniane było 10 drewnianych domów z lat 1887-1920 [nr 21, 36, 97, 107, 114, 117, 121, 126, 128, 165 - przyp. autora]

Na zachód od Biskupic w otoczeniu lasu znajduje się największy w tej części Europy tor off-road i pole do paintballa funkcjonujące pod nazwą Jurajskie Centrum Sportów Ekstremalnych "Jura Park" założone na terenie dawnej piaskowni. Dojazd do obiektu prowadzi na południe od ostrego zakrętu drogi Biskupice-Olsztyn.

powiększ
Panorama zalesionego pasma Sokolich Gór, fot. Dariusz Orman

powiększ
Na torze off-road, fot. Off-road

powiększ
Pole do paintballa, fot. Off-road 

powiększ
Na wybiegu Stajni Biały Borek w Biskupicach, fot. D. Orman

Zobacz także:

rez. Sokole Góry
Jaskinia Koralowa
Jaskinia Olsztyńska
Jura Park

szlak B. Rychlik
szlak Choroński
szlak Walk 7 Dywizji Piechoty

Olsztyn
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony