IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Biały Kościół - rys miejscowości

BIAŁY KOŚCIÓŁ

Wieś położona na wierzchowinie Płaskowyżu Ojcowskiego.

paleolit - w jaskini w Żytniej Skale stwierdzono bytność człowieka prehistorycznego

38 tys. lat p.n.e. (górny paleolit) - ślady człowieka z kultury oryniackiej i jerzmanowickiej w Jaskini Mamutowej

XIV w. - przez blisko jeden wiek w pobliskiej dolinie na szczycie skały funkcjonował zamek rycerski 

1325 - pierwsze wzmianki o wsi Biały Kościół

1389 - dziedzicem wsi był rycerz z rodu Zaklików z Janowca herbu Syrokomla, któremu przypisuje się budowę zamku w Dolinie Kluczwody 

1873-81 - znalezienie kości mamuta i innych zwierząt jaskiniowych z okresu zlodowaceń oraz śladów człowieka z górnego paleolitu w Jaskini Mamutowej

1876 - rozbiórka kościoła parafialnego

1877 - budowa nowego kościoła p.w. św. Mikołaja

1993-94 - badania archeologiczne ruin zamku w Białym Kościele odsłaniające poważne partie kamiennych fundamentów, co dało podstawę do zmienienia funkcji tego stanowiska z dotychczasowego grodziska na zamek rycerski 

Warto zobaczyć:

Kościół św. Mikołaja

W pobliżu wsi (1-4 km na zach.) ciągnie się jurajska, krasowa Dolina Kluczwody z reliktem rycerskiego zamku

Za wioską jadąc w stronę Krakowa po lewej stronie znajduje się Żytnia Skała. W znajdującej się w niej jaskini archeolodzy stwierdzili obecność ludzi w paleolicie.

Przekrój pionowy przez Żytnią Skałę

A - skała z jaskinią
B1 i B2 - część stropu jaskini, który zawalił się
C - miejsce przebywania ludzi w pradziejach
D - wykop wykonany przez archeologów,

Przekrój przekopu:

  • gleba współczesna,

  • ślady III zlodowacenia,

  • klimat ciepły,

  • II zlodowacenie,

  • klimat wilgotny i ciepły,

  • pęcznienie gleby,

  • I zlodowacenie,

  • gliny różne,

  • lita skała;

powiększ
Biały Kościół - kościół parafialny, fot. D. Orman

powiększ
Biały Kościół. Widok ogólny wsi z kościołem, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Biały Kościół - wzgórze z reliktami warowni, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Biały Kościół - relikty rycerskiej siedziby obronnej, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Przed Doliną Kluczwody, fot. A. Śmiałek

powiększ
Wejście do Doliny Kluczwody, fot. A. Śmiałek

Zobacz także:

kościół św. Mikołaja
rez. Dolina Kluczwody
relikt zamku
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony