IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Baczyn - rys miejscowości

BACZYN

Wieś położona na Garbie Tenczyńskim w dolinie potoku Sanka

Przez wieś przebiegają szlaki rowerowe: zielony Greenway i zielony Pętla Krzeszowicka Południowa. Dawniej biegł tędy również pieszy czerwony szlak Tęczyński i zielony Mnikowski.

ok. 40 tys. - 10 tys. lat p.n.e. - w Baczynie archeolodzy rozpoznali jedno z ważniejszych jaskiniowych stanowisk mazowszańskich ze schyłku plejstocenu na Jurze

VIII-VII w p.n.e. - w Baczynie odkryto dwa cmentarzyska, osadę wyżynną (domniemane  grodzisko) i znaleziska w jaskiniach pochodzące z klasycznej fazy kultury łużyckiej. W okolicy odkryto również sporo pojedynczych znalezisk zaliczanych do tej kultury

ok. V-VI w. - w okresie późnorzymskim w górnym biegu Sanki istniały dwie osady w Baczynie i Zalasie

po 1945 - w Baczynie wieloletnie badania archeologiczne prowadzili J. i A. Kraussowie, które przyniosły szereg odkryć, w tym ok. 400 grobów cmentarzyska o mieszanym obrządku pogrzebowym pochodzącego z kultury łużyckiej - co stanowi jak dotąd największy obiekt dotyczący tej ludności przebadany na obszarze małopolskiej części Jury

Warto zobaczyć:

Wieś położona jest w malowniczej Dolinie Sanki

Na tzw. Zamkowej Górze ponad Doliną Sanki na południe od wsi widnieją ślady domniemanego grodziska

Na Górze Opatrzności znajduje się Kościół Księży Orionistów p.w. Matki Bożej Opatrzności.

Nieco dalej na styku Baczyna i miejscowości Czułów-Skały utworzono rezerwat "Zimny Dół".  

W skałach rozrzuconych wokół wsi znajduje się kilka schronisk skalnych o długości do 15 metrów (w tym: schr. w skale Baczyn - 2 m, schr. Tunel w Sance - 9 m, schr. nad stawem - 4 m oraz najdłuższe schr. nad Samcowym Polem - 15 m)

Zobacz także:

grodzisko w Baczynie
Dolina Sanki
rez. Zimny Dół

szlaki rowerowe

Zalas

www.baczyn.liszki.prv.pl
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony