IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Babice - rys miejscowości

BABICE

Miejscowość leżąca w południowej części Garbu Tenczyńskiego, zwanego też Pasmem Krakowsko-Chrzanowskim oraz częściowo w Kotlinie Oświęcimskiej.

VII - XI w. - trzy grodziska na wzgórzach: Bukowica, Grodzisko i Srebrnica pomiędzy Babicami i Chrzanowem,

1243 - budowa drewnianego zamku Lipowiec przez biskupa krakowskiego Prandotę prawdopodobnie w miejscu wcześniejszego grodziska i zameczku rycerskiego stronników Konrada Mazowieckiego

ok. 1295 - drewniano-ziemny zamek stał się własnością biskupa krakowskiego Jana Muskaty

przełom XIII i XIV w. - budowa cylindrycznej wieży obronnej w drewnianej warowni Lipowiec

1 połowa XV w. - przebudowa i rozbudowa zamku Lipowiec w murowaną warownię

1443 - przeniesienie siedziby biskupów krakowskich z Lipowca do Siewierza, zamek miejscowy zmienia funkcję na rekolekcyjno-więzienną dla księży oraz później głosicieli zasad reformacji

XVI w. - w zamku Lipowiec więziono m.in. Franciszka Stankara, profesora Akademii Krakowskiej, zwolennika zwinglianizmu

1655-57 - zamek po krótkiej walce zdobyli Szwedzi. Przez dwa lata mieszkał tu  sam gubernator Krakowa, generał Paul Wirtz, ale działające w okolicach oddziały polskie uniemożliwiły Szwedom aprowizację i zadawały liczne straty, co w końcu zmusiło załogę do opuszczenia zamku. Wycofując się Szwedzi podpalili zamek

ok. 1732 - zamek został gruntownie przebudowany i rozbudowany na dom poprawczy dla księży i letnią rezydencją dla biskupów krakowskich

1763 - budowa kościoła wczesnobarokowego

2 połowa XVIII w. - budowa murowanej dzwonnicy przy kościele

1768-72 - zamek ulega pożarowi podczas walk konfederacji barskiej

1789 - przekształcenie zamku Lipowiec w więzienie biskupie dla odstępców i innowierców
zamek został zajęty przez wojska austriackie

1800 - pożar zniszczył dachy i górne stropy pomieszczeń zamku, który od tej pory nigdy nie powrócił do dawnej świetności

1846 - ostateczne opuszczenie zamku Lipowiec

1863 r. - na zamku podczas powstania styczniowego chronił się oddział generała Mariana Langiewicza

1891-93 - przebudowa kościoła parafialnego

1909 - budowa wieży przy kościele

8 maj 1944 - podczas walk z hitlerowcami zginęło tu trzech partyzantów

1959 - utworzenie rezerwatu krajobrazowego "Lipowiec"
na zamku przeprowadzono pierwsze archeologiczne badania powierzchniowe

1961-68 - prace archeologiczne i budowlano-konserwatorskie ruin zamku Lipowiec i udostępnienie ich do zwiedzania

1969 - utworzenie w ruinach zamku Lipowiec muzeum

1987 - utworzenie rezerwatu krajobrazowego Bukowica na wzgórzach między Babicami a Chrzanowem

Warto zobaczyć:

Rezerwat krajobrazowy "Lipowiec"

W rezerwacie na szczycie wzgórza o wysokości 362 m n.p.m. znajdują się ruiny zamku Lipowiec - dawna własność biskupów krakowskich

Kościół 

Na zachód od ruin znajduje się Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie, a na południe nadwiślańskie bagna

powiększ
Wzgórze z zamkiem Lipowiec, fot. Z. Bereszyński

powiększ

Zamek "Lipowiec" - kamienny stołp, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Zamek "Lipowiec" w Babicach, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Kościół w Babicach, fot. T. Kluk

Zobacz także

rez. Lipowiec
zamek Lipowiec
kościół w Babicach
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i zamek Lipowiec
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony