IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Klasztor Franciszkanów w Krakowie

KRAKÓW - klasztor Franciszkanów

Ufundowany przez księcia krakowskiego i wrocławskiego Henryka Pobożnego. 

Kościół św. Franciszka zbudowany w 1269, nosi cechy romanizmu (na zewnątrz fragmenty ceglanego fryzu arkadowego i bliźniacze okienka) i gotyku; później był kilkakrotnie przebudowywany (przedłużenie nawy, boczne kaplice, zakrystia, krużganki). Po pożarze w 1850 uzyskał neogotycki wystrój wnętrza. Tu przed ucieczką w 1289 Władysław Łokietek przebiera się w habit mnicha, w 1386 Władysław Jagiełło przyjmuje chrzest, a w 1461 mieszczanie krakowscy zabijają Andrzeja Tęczyńskiego.

Polichromię prezbiterium i nawy poprzecznej malował Stanisław Wyspiański; jego dziełem są także dwa witraże nad wielkim ołtarzem i ponad chórem. 

Najstarsze gotyckie malowidło w krużgankach znaleziono na wschodniej ścianie i pochodzi z XV w. jednakże podczas prac nad renowacją krużganków w 2003 roku konserwatorzy odkryli pod tynkiem jeszcze starszą gotycką polichromię z połowy XV wieku przedstawiającą Matkę Boską i Chrystusa lub Jana Chrzciciela w otoczeniu świętych. W remontowanym pomieszczeniu niegdyś była kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Stąd wchodzi się na krużganki. Na sklepieniu odkryto też barokową polichromię z przedstawieniami aniołków i motywami roślinnymi. Te elementy dekoracji wykonano w XVII i XVIII wieku. Niżej, na arkadzie wejściowej prowadzącej do krużganków oraz w glifie okiennym zachowały się późnorenesansowe malowidła z wątkami roślinnymi.
Konserwatorów zaskoczyło też odkrycie w ścianie południowej zamurowanego okna ozdobionego motywami renesansowymi.

Na uwagę zasługuje wisząca na ścianach krużganków galeria portretów biskupów krakowskich od XV w. (w tym m.in. znany portret bpa Tomickiego. Spoczywają tu szczątki księcia Bolesława Wstydliwego (zm. 1275) oraz jego siostry, błog. Salomei.

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Gotyckie skarpy wspierające mury kościoła św. Franciszka
 
powiększ
Fot. Dariusz Orman - budynek klasztoru Franciszkanów ze słynnym placem na którym zbierała się młodzież na spotkania z papieżem Janem Pawłem II

Zobacz także

Kraków-Stare Miasto
klasztory Krakowa
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony