IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rys historyczny Wyżyna (Jura) Krakowsko-Częstochowska i Wieluńska - wiek XX - lata powojenne (po 1945 r.)

WIEK XX LATA  POWOJENNE (1945-2000)

15 luty 1945 - w Krakowie po wojennej przerwie uruchomiona zostaje stacja radiowa o mocy 10 kW

po 1945 - po dużej rozbudowie istniejącej od 1923 fabryczki "Potas" powstają duże Zakłady Chemiczne "Alwernia" w Alwerni.

W okresie planu 6-letniego pod Krakowem budowa Nowej Huty (proj. Tadeusz Ptaszycki). Również na zachodnich obrzeżach Jury dobrze rozwinął się przemysł. 

przeł. 1945-46 - w Zaborzu k. Myszkowa znaleziono duży skarb: kilkaset sztuk złotych jedno- i dwudukatówek w stanach menniczych

1950 - w Konopiskach wyorano garnek z monetami rosyjskimi i niemieckimi z XIX w. Mniej więcej w tym roku powstał Szlak Orlich Gniazd zgodnie z propozycją Kazimierza Sosnowskiego.

Kopalnie w Bolesławiu odwodniono i upaństwowiono, a następnie połączono w Kombinat Górniczo-Hutniczy "Bolesław".

przeł.
1950-51 - Mstów znaleziono tu garnek z monetami z XV i XVI wieku

1952-56 - ruiny zamku w Będzinie odbudowano i przeznaczono na muzeum

1953 - utworzenie rezerwatu leśnego "Kaliszak"

8 grudnia 1953 - utworzenie największego na Jurze rezerwatu przyrody Sokole Góry

1955-73 - Bolesław posiadał prawa miejskie

1956-60 - w Olsztynie często wyorywano na polu monety srebrne z XVI wieku

1957 - upaństwowienie muzeum znajdującego się w zamku w Będzinie

1958 - zabezpieczenie ruin zamku w Bobolicach

Bukowno uzyskuje status osiedla

1959 - utworzenie rezerwatu krajobrazowego "Lipowiec". Na lipowieckim zamku przeprowadzono pierwsze archeologiczne badania powierzchniowe

Blachownia uzyskuje status osiedla

1960-65 - restauracja dworu w Bolechowicach

1961-68 - prace archeologiczne i budowlano-konserwatorskie ruin zamku Lipowiec i udostępnienie ich do zwiedzania

1961 - w Mstowie znaleziono duży zbiór monet z XIV i XV wieku w naczyniu glinianym: 553 szt. i 115 połamanych; Wyznakowanie przez instruktorów Katowickiej Chorągwi ZHP szlaku Zamonitu z Zawiercia do Podzamcza  przez Łośnice

1962 - powstaje Ośrodek Programowy Telewizji w Krakowie. W Częstochowie przy ul. Warszawskiej dokonano odkrycia bardzo interesującego zbioru XV-wiecznych monet różnych krajów - 243 szt.

Bukowno uzyskuje prawa miejskie

1963-65 - odnowienie kościoła w Bolechowicach. Odkryto wówczas m.in. fragmenty gotyckiej dekoracji malarskiej.

1963 - w Mstowie po raz kolejny dokonano odkrycia cennych monet. Był to bardzo interesujący skarb 109 szt. szerokich groszy praskich, wyorany w czasie prac polowych, nienaruszony w naczyniu glinianym; W tym samym roku w Żabińcu w butelce w rzece znaleziono 62 szt. trojaków Księstwa Warszawskiego;

przeł.
1965-66 - Częstochowa Stare Miasto - znaleziono ogromny, ważący kilkadziesiąt kilogramów zbiór XX-wiecznych monet srebrnych

1966 - zabezpieczenie kratą J. Koralowej

koniec l. 60-tych XX w. - Oddział PTTK w Olkuszu wyznaczył czerwono-biało-czerwony szlak turystyczny  Partyzantów Ziemi Olkuskiej. W tym czasie powstaje również turystyczny Szlak Tysiąclecia z okazji obchodów 1000-lecia państwa polskiego.

1967 - Blachownia uzyskuje prawa miejskie

1968 - w Herbach przy karczowaniu lasu odkryto talary polskie, około 20 szt. trafiło do muzeum w Krakowie, reszta obecnie jest rozproszona

Utworzenie rezerwatu Wąwóz Bolechowicki

1969 - utworzenie w ruinach zamku Lipowiec muzeum. 

W Koziegłowach Zamczysku podczas prac archeologicznych wydobyto 100 szt. monet z XIV-XV wieku

1970 - Biskupice - znalezisko dużej ilości srebrnych monet jagiellońskich

1970-71 - na podstawie propozycji Andrzeja Stróżeckiego połączono kilka niebieskich szlaków istniejących już na Jurze tworząc w ten sposób Niebieski Szlak Warowni Jurajskich

1972 - Kuków k. Kłobucka - przy budowie domu wykopano monety różnych krajów z XVI i XVII wieku;

1974 - zmiana przebiegu szlaku Zamonitu na obecny z inicjatywy Andrzeja Stróżeckiego w porozumieniu z KCh ZHP i Hufcem Zawierciańskim

1975 - na Starym Rynku w Częstochowie znaleziono szerokie grosze praskie, 53 szt., przekazane do Muzeum Częstochowskiego. Po przejęciu przez PTTK w Zawierciu od oddziału PTTK w Olkuszu szlaku Partyzantów Ziemi Olkuskiej szlak te został zmieniony i przedłużony

1976 - po likwidacji szlaków czerwono-biało-czerwonych szlak Partyzantów Ziemi Olkuskiej przemalowano na kolor czarny

koniec l. 70-tych XX w. - budowa szerokotorowej Linii Hutniczo-Siarkowej (LHS) dla Huty "Katowice" ze Sławkowa do Związku Radzieckiego.

1977 - przemianowanie wsi Święta Anna na Aleksandrówkę

5 stycznia 1978 - utworzenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

2-10 czerwiec 1979 - podczas wizyty w Polsce pierwszego Polaka - papieża Jan Paweł II odwiedził również Częstochowę i Kraków 

1980 - w 500 rocznicę śmierci Jana Długosza w Bzeźnicy ustawiono jego popiersie

16-23 czerwiec 1983 - papież Jan Paweł II podczas swojej drugiej pielgrzymki do ojczyzny ponownie odwiedził Częstochowę i Kraków

1987 - utworzenie rezerwatu krajobrazowego Bukowica na wzgórzach między Babicami a Chrzanowem

8-14 czerwiec 1987 - podczas wizyty papieża Jana Pawła II na Krajowym Kongresie Eucharystycznym kolejny raz odwiedza Częstochowę i Kraków

1989 - przeprowadzono na zamku w Bydlinie badania archeologiczne, dzięki którym odkryto fundamenty nieznanych dotąd budynków

13-15 sierpień 1991 - podczas piątej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski papież odwiedził Kraków i Częstochowę, jednak głównym jej celem był udział w uroczystościach zakończenia VI Światowego Dnia Młodzieży, która miała miejsce właśnie w Częstochowie.

1993 - uzyskanie praw miejskich przez Alwernię

1994 - w Podlesicach osiem osób, które na zasadach wolontariatu chcą ratować ludzi tworzą pierwszą bazę, będącą zalążkiem późniejszej JOPR

1995 - powstaje Jurajskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

31 maj - 10 czerwiec 1997 - na trasie siódmej już pielgrzymki papieża Jana Pawła II znalazły się po raz kolejny Częstochowa i Kraków oraz leżący już poza Jurą Sosnowiec.

1998 - połączono JOPR z GOPR. Twórcą i szefem Jurajskiej Grupy GOPR był Piotr Van der Coghen. 

1999 - ośrodek w Morsku został wykupiony przez firmę KEM z Dąbrowy Górniczej, która wyremontowała ośrodek oraz zagospodarowała stok narciarski. Powstały wówczas dodatkowe orczyki, oświetlenie sztuczne stoku oraz sztuczne dośnieżanie.

grudzień 2001 - na stoku narciarskim w Morsku uruchomiono kolejkę dla narciarzy, która pozwoliła zwiększyć przepustowość stoku w godzinach największego ruchu.

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony