IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rys historyczny Wyżyna (Jura) Krakowsko-Częstochowska i Wieluńska - XVII wiek

WIEK XVII

XVII w. - Starowolski opisując znaczniejsze miejsca, mówi, że: "...od Olkusza do Krakowa niezliczona jest liczba wspaniałych gmachów, w guście włoskim zbudowanych, tak, że wymienić wszystkich niepodobna."

Nadal zauważalny wśród mieszkańców Brzeźnicy Starej był brak akceptacji co do utraty praw miejskich objawiający się udowadnianiem posiadania miejskich przywilejów

XVII-XVIII w. - górnictwo rud metali w Bolesławiu podupada

1 połowa XVII w. - powstają fortyfikacje bastionowe w Pilicy, Pieskowej Skale, Częstochowie, Dankowie i Krzepicach. W Krakowie przy kościele Dominikanów wybudowano kaplicę Myszkowskich, zaś w Pilicy kaplica Padniewskich

1605-1619 - kontynuacja prac nad budową barokowego kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie przez Jana G.B. Trevano. Kościół, wzorowany na rzymskim kościele Il Gesú, jako pierwsza na północ od Alp monumentalna replika rzymskiej świątyni jezuitów, stał się wzorem do naśladowania.

1609-68 - budowa kościoła św. Anny i klasztoru Bernardynów w Aleksandrówce koło Św. Anny

1616 - druga (pierwsza w 1581 r.) konstytucja sejmowa orzekająca, że sejmiki Księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego powinny być zwoływane na trzy dni przed terminem sejmiku generalnego proszowickiego województwa krakowskiego.

Kasztelan wojnicki, Krzysztof Koryciński na gruntach wsi Poręba Żegoty funduje klasztor i kościół Bernardynów wzorując się na pustelni Alverno w Toskanii we Włoszech

Zamek w Będzinie odbudowany po pożarze przez A. Dębińskiego.

1618-1632 - budowa kościoła Kamedułów na krakowskich Bielanach wg projektu Andrzeja Spezza i Jakuba Lapicida

1625 - umiera ostatni członek rodziny Krezów, a twierdza w Bobolicach przechodzi w ręce znanego polskiego rodu Myszkowskich z Mirowa

1634 - budowa klasztoru Bernardynów przy kościele w Aleksandrówce koło Św. Anny

1635 - zmarł Walerian, prowincjał zakonu Dominikanów i po dwakroć przeor klasztoru krakowskiego, słynny matematyk, autor napisanej w 1615 r. "Nekrografii".

do 1646 - Bieniec leżał w granicach starostwa wieluńskiego a następnie stanowił oddzielną dzierżawę

po 1646 - mimo podziału dotychczasowego starostwa wieluńskiego na wieluńskie i sokolnickie, wieś Bobrowniki pozostała w tym pierwszym

1651 - zamek w Bobolicach zakupiony został przez Męcińskich, którzy wkrótce przenieśli swoją siedzibę do Żarek

1655-57 - najazd szwedzki w wyniku którego wszystkie twierdze w Jurze zostały silnie zniszczone. Ocalały jedynie - Częstochowa, Pilica i Pieskowa Skała dzięki nowoczesnym bastionowym fortyfikacjom. Klasztor na Jasnej Górze wytrzymał nawet 40-dniowe oblężenie, co podsyciło chłopskie powstania i zostało propagandowo przez króla do zorganizowania ogólnonarodowej walki z protestanckim najeźdźcą. Od tej pory zauważa się, że wszystkie zamki nie wróciły już nigdy do swojej dawnej świetności popadając stopniowo w ruinę. Szwedzi również splądrowali i zniszczyli wiele kościołów (Bolechowice).

Zamek Lipowiec po krótkiej walce zdobyli Szwedzi. Przez dwa lata mieszkał tu  sam gubernator Krakowa, generał Paul Wirtz, ale działające w okolicach oddziały polskie uniemożliwiły Szwedom aprowizację i zadawały liczne straty, co w końcu zmusiło załogę do opuszczenia zamku. Wycofując się Szwedzi podpalili zamek.

Zamek w Będzinie po zniszczeniu przez Szwedów został ponownie odbudowany. 

Generał szwedzki Müller zburzył kościół w Bydlinie dążąc pod Częstochowę

2 połowa XVII w. - przebudowa kościoła w Bolechowicach po zniszczeniach wojennych

1661 - zamek w Bobolicach zostaje ostatecznie opuszczony przez mieszkańców

1664 - założenie kolegium Pijarów (zakonu św. Józefa Kalasantego, czyli zgromadzenia szkół pobożnych /Scholarum Piarum/ w Krakowie.

wrzesień 1665 - w Brzeźnicy przebywał król Jan Kazimierz, tuż przed klęską swych wojsk podczas starcia z rokoszaninem Jerzym Lubomirskim w Częstochowie

1670-1680 - budowa kościoła Bernardynów w Krakowie (proj. K. Mieroszewski)

1674-1696 - po śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego szlachta obrała na króla Polski Jana III Sobieskiego wsławionego w zwycięstwie nad Turkami pod Chocimiem. Król ten jadąc przez Kraków, gdy modlił się u Karmelitów na Piasku przed cudownym obrazem Najświętszej Marii Panny, ślubował fundację Kapucynów w Krakowie, a królowa fundację Sakramentek w Warszawie.

1683 - podczas drogi na odsiecz Wiednia król Jan III Sobieski rozłożył się z obozem pod zamkiem w Bobolicach. Ponieważ ten był już w znaczącej ruinie, dla króla postawiono namiot. Wg niektórych podań król ten miał nocować nie w Bobolicach ale w pobliskim Mirowie.

1689-1704 - budowa kościoła św. Anny w Krakowie. Dzieło najwybitniejszego architekta przełomu XVII i XVIII w. Tylmana z Gameren

1691 - założenie kolegium Pijarów w Wieluniu.

po 1696 - po śmierci króla Jana III Sobieskiego nastąpiła fundacja Kapucynów w Krakowie z prywatnych ofiar, mająca być realizacją obietnic króla z czasów pobytu w Krakowie u Karmelitów na Piasku.

przełom XVII i XVIII w. - Bydlin posiadał Stanisław Warszycki

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony