IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rys historyczny Wyżyna (Jura) Krakowsko-Częstochowska i Wieluńska - wiek XI

WIEK XI

XI w. - prawnuk Bolesława Chrobrego - Bolesław Śmiały - aby być bliżej Rusi (władca ten zajął się odzyskiwaniem grodów czerwieńskich jako dawnych grodów lechickich) przeniósł siedzibę monarszą z Gniezna do Krakowa. Budowa rotundy św. Michała na Skałce i kościółka św. Benedykta pod obecnym kopcem Krakusa w Krakowie.

od XI w. - rozpowszechnia się pieniądz krajowy jako środek wymiany, wybijany m.in. w polskiej mennicy książęcej w Krakowie, gdzie bito srebrne denary.

XI-XII w. - ponowne zasiedlenie grodu "Osiedle Wały" w Złotym Potoku. Kraków był głównym ośrodkiem prowincji małopolskiej i jednym z głównych grodów w kraju. Na czele grodów stali wyznaczani przez księcia urzędnicy-komesowie, zwani później kasztelanami.

1034-58 - w latach panowania Kazimierza Odnowiciela Kraków stał się stolicą Polski

1037-38 - podczas antyfeudalnego powstania ludowego władza możnych utrzymywała się tylko w nielicznych grodach m.in. w Krakowie

1050 - pierwsza wzmianka o wsi Bibice położonej koło Krakowa. Przez kilka wieków należała ona do klasztoru Norbertanek w Zwierzyńcu koło Krakowa.

2 połowa XI w. - budowa opactwa benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem

1058 - 1079 - koronacja Bolesława II Śmiałego i jego silna władza królewska wywołały niechęć feudałów, którzy zorganizowali przeciwko królowi spisek. Spiskowcy pozostawali w zmowie z cesarzem Henrykiem IV i księciem czeskim. Wybitną rolę w spisku odegrał biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa. Spisek został jednak wykryty i Bolesław zgodnie z ówczesnym prawem skazał biskupa na karę śmierci. Wyrok został wykonany co dolało oliwy do ognia ponieważ feudałowie na wieść o tym podnieśli jawny bunt przeciwko królowi, który w wyniku nacisków musiał uchodzić z kraju na Węgry. Za Bolesława Śmiałego ziemie krakowskie stały się głównym ośrodkiem państwa.

1079-1102 - Po opuszczeniu Polski przez Bolesława Śmiałego, tron krakowski obejmuje jego młodszy brat Władysław Herman, który uposaża katedrę wawelską w 24 kanoników, ale będąc bardziej skłonnym odzyskiwać Pomorze niż Ruś obrał za stałą siedzibę Płock.

1090 - budowa kościółka św. Andrzeja w Krakowie, będącego jednym z najpiękniejszych osiągnięć architektury romańskiej w Polsce

koniec XI w. - budowa nowej katedry w Krakowie

1100 - budowa kościoła św. Wojciecha w Krakowie

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony