IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Nauka i oœwiata na Jurze - wykaz uczelni wyższych

NAUKA I OŚWIATA

Najstarsza szkoła parafialna na terenach Jury istniała w Krakowie już na początku XIII wieku. W 1364 r. Kazimierz Wielki zakłada w Krakowie jeden z pierwszych uniwersytetów w Europie, oparty na wzorach bolońsko-padewskim i neopolitańskim. Miał on wówczas 3 wydziały m.in.: sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa. Niestety śmierć założyciela, która miała miejsce w 1370 roku hamuje jego dalszy rozwój. Po 30 latach (w 1400 roku) Władysław Jagiełło odnawia upadły uniwersytet na wzór paryskiej Sorbony. Dzięki mecenatowi króla w XV wieku Uniwersytet Jagielloński stał się jednym z najpoważniejszych uniwersytetów Europy, do którego ściągali studenci z różnych krajów. Znaczniejsze zmiany w szkolnictwie wyższym na tym terenie zaszły dopiero po II wojnie światowej. Wówczas powstał ośrodek naukowy w Częstochowie. W latach 90-tych XX w. ekspansywnie w miastach Jury i ościennych powstawały prywatne uczelnie, dzięki czemu na mapie szkolnictwa wyższego zaistniała Dąbrowa Górnicza, Chrzanów czy tez Zawiercie.

Kraków

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Ekonomiczna
 • Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
 • Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
 • Akademia Muzyczna im. Bronisława Rutkowskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Chemicznych
 • Papieska Akademia Teologiczna

Częstochowa

 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna
 • Wyższa Szkoła Lingwistyczna (pryw.)
 • Akademia Polonijna (pryw.)
 • Wyższa Szkoła Zarządzania (pryw.)
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki (pryw.)
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii (pryw.)

Chrzanów

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie (pryw.)

Dąbrowa Górnicza

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (pryw.)

Zawiercie

 • Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zawierciu (pryw.)
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony