IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Klimat Wyżyny (Jury) Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Wieluńskiej

KLIMAT

Przedwiośnie i jesienne szarugi trwają tu tylko około 55 dni.

Średnia suma opadów rocznych wynosi średnio 600-700 mm (700-800 mm na południu i w okolicach przełomu Warty pod Działoszynem). W zachodniej części Wyżyny opady występują znacznie obfitsze. Przez 135 dni od 13 kwietnia do 14 września trwa okres burzowy, a największe nasilenie ilości burz przypada tu na koniec zimy i wiosnę. Pod koniec września burze zanikają niemal całkowicie. Jest to jeden z najbardziej burzowych regionów w kraju. Dla przykładu, w lipcu ilość burz wynosi aż 17. Ponad połowa wyładowań atmosferycznych przypada na godziny popołudniowe (14-15). Większość burz trwa około 15-20 minut, ale i zdarzają się i 70-cio minutowe. Powietrze charakteryzuje się niską wilgotnością powietrza.

Okresem najbardziej nasłonecznionym jest późne lato i wczesna jesień.

Maksymalną zanotowaną temperaturą na tym obszarze było 35 st. Celcjusza (w sierpniu) a średnia temperatura lipca waha się około 18,5 st. Celcjusza i 19 st. C na południu wzdłuż doliny Wisły. Średnia temperatura stycznia kształtuje się na poziomie -3/-2 st. Celcjusza, przy czym okolice Poręby, Zawiercia i Olkusza charakteryzują się nieco niższą temperaturą w zimę (o około 1-2 st. C). Średnioroczna temperatura wynosi 7 st. Celcjusza i jest nieco wyższa (8 st. C) na południu Jury. Inną cechą klimatu jest zaznaczający się wpływ klimatu kontynentalnego czego dowodami są nie rzadkie olbrzymie amplitudy temperatur.

Pokrywa śnieżna zalega tu przez 80 dni w roku, a czas ten zależy również od miejsca. Zdarza się, że np. pod koniec marca w Dolinie Sąspówki leży śnieg, gdy w innym miejscu jest już bezśnieżnie a temperatura powietrza wynosi około 10 st. C. Na obszarze wierzchowiny pokrywa śnieżna osiąga dużą grubość i leży tam znacznie dłużej niż podane dane.

Na całym obszarze Jury podobnie jak i Polski dominują wiatry zachodnie (około 60% wszystkich wiatrów). Ma to wpływ na dużą liczbę cisz, które mają swoje następstwa w postaci inwersji termicznych. Inwersja na Wyżynie występuje tylko w głębokich jarach. Dochodzi do niej wyłącznie jesienią. Bardzo częste są sytuacje, kiedy w dolinie Wisły na wysokości Krakowa tworzą się tzw. mgły inwersyjne, które spotkać można również w okolicach Krzeszowic. Najbardziej zaskakujące jest to, iż w tym samym czasie na obszarze oddalonym o kilka kilometrów może panować całkiem inna pogoda.

Mimo tego, że notuje się na tym terenie w miarę stałe warunki klimatyczne, to występują tutaj także pory kapryśności pogody. Największy wpływ na to ma stały niż islandzki, którego działalność można odczuwać szczególnie mocno zimą. Zimą również odczuwalna jest działalność wyżu arktycznego. Latem na rodzaj pogody wpływają dwa czynniki: wyż azorski przynoszący powietrze podzwrotnikowe i wyż zwrotnikowy znad Afryki. Zdarza się również, że pogoda na Jurze może zmienić się kilka razy w ciągu dnia.

Zgodnie z ustaleniami regionalizacji klimatycznej wyróżnia się tu następujące dzielnice rolniczo-klimatyczne:

  • dzielnica łódzka - na północ od Częstochowy
  • dzielnica częstochowsko-kielecka - obejmująca centralną Jurę. Opady są tu stosunkowo duże, ale o wiele mniejsze w miejscowościach położonych "w cieniu" wzniesień. W niektórych miejscach czas utrzymywania się pokrywy śnieżnej dochodzi tu do około 100 dni.
  • dzielnica tarnowska - wzdłuż doliny Wisły wraz z Krakowem. W rejonach uprzemysłowionych duże zapylenie atmosfery stanowi wybitnie negatywny czynnik klimatyczny.

Charakterystykę poszczególnych dzielnic przedstawia poniższa tabela.

 

dni mroźne

dni z przymrozkami

dni z pokrywą śnieżną

opad roczny w mm

okres wegetacyjny (dni)

dzielnica łódzka

30-50

100-118

50-60

600

210-220

dzielnica częstochowsko-kielecka

20-40

112-130

50-80

800

200-210

dzielnica tarnowska

b.d.

b.d.

50-60

700-750

ponad 220

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony