IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
dwór w Sławkowie

SŁAWKÓW

Dwór biskupów krakowskich z końca XV lub pocz. XVI w. Został on wybudowany poza obrębem fosy miejskiej od strony zachodniej, na terenie wcześniejszego tzw. "wielkiego zamku". Obecnie ze względu właśnie tego położenia nie wyklucza się, że późnośredniowieczne mury dworu kryją w sobie starsze relikty.

Zobacz także

Sławków
zamek w Sławkowie
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony