IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
dwór w Rokitnie Szlacheckim

ROKITNO SZLACHECKIE

Neogotycki, murowany z XIX w. z dwiema wieżami.

Był tu również drewniany dworek Poleskich z końca XVIII w. otoczony starodrzewem. Rozebrano go w 1957 r. Zachowany jest fragment drewnianej budowli i piwnice (prawdopodobnie już nie ma tych śladów). Dwór był drewniany, konstrukcji sumikowo-łątkowo-zrębowej o wnętrzu dwutraktowym z sienią i gankiem pośrodku z 4 kolumnami. Dach naczółkowy, gontowy. Drzwi miały konstrukcję klepkową. Wewnątrz znajdowały się drewniane stropy. Niegdyś w nim zgromadzona była słynna Biblioteka Poleskich, składająca się z 10 tys. białych kruków i archiwum rodowe po hrabiach Szembekach dotyczące dziedziców zamku ogrodzienieckiego. Okupanci wywieźli najcenniejsze książki, a pozostałe poniewierały się pozostawione na pastwę losu. Część z nich zdołano uratować i przekazać do biblioteki Śląskiej.

Dwór otoczony zabytkowym parkiem.

powiększ
Pozostałości zabudowań dworskich w Rokitnie Szlacheckim - widok od południa, fot. D. Orman

powiększ
Pozostałości zabudowań dworskich w Rokitnie Szlacheckim - widok od południowego-zachodu, fot. D. Orman

powiększ
Fragment kamiennej stolarki okiennej, fot. D. Orman

Zobacz także

Rokitno Szlacheckie
Ogrodzieniec
Michał Poleski
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony