IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
pałac w Płazie

PŁAZA

Okazały murowany dwór powstał w XVIII w. jednak swój obecny wygląd zawdzięczna gruntownej przebudowie w l. 1900-01 według projektu słynnego architekta Zygmunta Hendla.

Dzięki tej przebudowie nabrał charakteru budowli barokowo-eklektycznej. Jest on parterowy, posiada dach mansardowy i okrągłe wieżyczki na narożnikach z kręconymi schodami.

Po II wojnie światowej w wyniku parcelacji dwór wraz z zabudowaniami gospodarczymi przejął resort rolnictwa i stworzył Technikum Rachunkowości Rolniczej. W 1953 roku szkoła została zlikwidowana. W 1954 roku w obiekcie tym zagospodarowano Państwowy Zakład Specjalistyczny dla kobiet.

Od roku 1957 zakład intensywnie zaczęto modernizować.
W późniejszych latach powstały dwa pawilony:
- pawilon „B” – 1981 rok,
- pawilon „C” – 1994-1997, w którym mieści się kaplica dla mieszkańców.

W 1998 roku zespół pałacowo-parkowy w Płazie zostaje wpisany do rejestru zabytków klasy „A”. Cały zespół pałacowo-parkowy jest ogrodzony murem kamiennym z bramami.

Obecnie mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej.

Dwór-pałac otoczony jest cennym parkiem uznanym za pomnik przyrody

Wokół dworu poprowadzona jest nieznakowana ścieżka ekologiczno-zdrowotna powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Partnerstwa oraz wsparciu finansowym i nakładowi pracy szeregu organizacji i urzędów z Płazy, Chrzanowa, Trzebini i Rozkochowa.

powiększ
Dwór w Płazie - widok z podjazdu, fot. D. Orman

powiększ
Dwór w Płazie - widok z pd-zach., fot. D. Orman

powiększ
Fronton dworu w Płazie Górnej, fot. T. Kluk

powiększ
Dwór w Płazie Górnej, fot. T. Kluk

powiększ
Fragment dworu w Płazie Górnej, fot. T. Kluk

powiększ
Założenie dworskie w Płazie, rys. D. Orman

Zobacz także

Płaza
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony