IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
zespół dworski w Mokrsku

MOKRSKO

Dawny zespół dworski z pozostałościami dworu obronnego ciągnie się po lewej stronie drogi z Wielunia do Skomlina, w odległości około 300 m na południowy zachód od miejscowego kościoła.

Dwór obronny w Mokrsku został opisany po raz pierwszy w sporządzonym w 1673 r. inwentarzu miejscowych dóbr Wieruszów Walichnowskich jako obiekt sam w sobie bardzo zły, po części murowany, na kopcu dokoła wodą obwiedziony. Istniejący wówczas budynek dworu mieścił w sobie szereg pomieszczeń na parterze oraz wielką izdebkę na górze. Na parterze znajdowały się też kaplica malowana oraz sień wielka wybrukowana. Do wyposażenia kaplicy należał m.in. ołtarz, w nim obraz św. Jana z eremu Partates.

Przy okazji przeprowadzonej w 1768 r. wizji dóbr Mokrska i Słupska opisano rozbudowany w poprzednich dziesięcioleciach dwór na kopcu, stojący na murowanych wkoło fundamentach i otoczony w większej części wodą (kanał wedle tegoż z trzech stron oblewa wodą). Budynek dworu obejmował szereg pomieszczeń z sienią i kaplicą na parterze oraz dwa pokoiki na górze. Kaplica była cała malowana, a znajdował się w niej m.in. ołtarzyk malowany, w którym obraz niewielki, na tym sukienka srebrna Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Budynek dworu był przypuszczalnie ukształtowany osiowo, z dwutraktowym układem pomieszczeń oraz 7-9 osiową elewacją z gankiem-galerią. 

Po raz trzeci opisano obiekt w 1774 r. w inwentarzu dóbr wsi części ziemskiej Mokrzka i Słupska w ziemi wieluńskiej leżących. Dwór znajdował się już wówczas w stanie wymagającym podjęcia prac remontowych, co dotyczyło w szczególności podłóg, dachu i galerii. Do dworu prowadził mostek z balów rżniętych bez poręczy, przerzucony nad fosą, która to fosa częścią oblewa dwór, częścią zarosła, wyślamowania potrzebuje. Ponadto z dworu prowadziły dwa inne mostki: mostek z poręczami ku spichrzowi stary, zły oraz mostek z poręczami ze szczętem zły, ku kuchni. Według opisu z 1774 r., w sieni, która posiadała podłogę z kamieni, znajdowała się piwnica o dwóch piwniczkach.

Po dawnym dworze obronnym w Mokrsku zachował się obficie porośnięty drzewami i krzewami kopiec w formie wyspy oblanej wodami stawu. Kopiec ten ma około 50 m średnicy, a jego powierzchnia szczytowa wznosi się na wysokość 2-3 m ponad poziom otaczającego staw terenu. Szerokość stawu fosy wynosi po stronie północnej około 40 m; po stronie południowej przybiera on formę biegnącego łukiem kanału o szerokości około 5m. 

Staw z kopcem-wyspą jest usytuowany pomiędzy dwoma innymi stawami, założonymi na przecinającym park cieku wodnym, spływającym w kierunku północnym i należącym do systemu wodnego rzeki Pysznej. Jeden z dwóch pozostałych stawów znajduje się po stronie południowej, na granicy parku i pól; jest on oddzielony wąską groblą od stawu z kopcem-wyspą. Kolejny staw ciągnie się po stronie północnej, pomiędzy stawem z kopcem-wyspą a drogą Wieluń-Skomlin. Stawy te zajmują większą część dawnego parku dworskiego o charakterze krajobrazowym. W odległości około 50 m na wschód od środkowego stawu stoi bezstylowy, piętrowy budynek murowanego dworu z XIX w. Od wschodu i południa sąsiadują z parkiem dawne dawne oficyny i zabudowania gospodarcze zespołu dworskiego.

Na podstawie opracowania Zbigniewa Bereszyńskiego.

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Mokrsko. Zabudowania dworskie

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Mokrsko. Pozostałości dworu obronnego

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Mokrsko. Pozostałości dworu obronnego (kopiec-wysepka)

Zobacz także

Mokrsko
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony