IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
dwór w Minodze

MINOGA

Zespół pałacowo parkowy położony w dol. Minóżki.

W jego skład wchodzą:

  • pałac Wężyków z 1862 r. 
  • park krajobrazowy
  • piękne aleje modrzewiowe
  • resztki murów dworu z XVII w. 
  • bramy wjazdowe z XVII w. oraz dawny czworak

Od kilku lat (dane z 2005 r.) po przejęciu pałacu na własność przez prywatnych właścicieli Państwa Jolantę i Zbigniewa Pełków pałac poddawany jest systematycznym pracom renowacyjnym. Ze względu na duże walory estetyczne i zabytkowe ma szansę stać się wkrótce jednym z najciekawszych pod względem architektonicznym zabytkiem regionu. 

Państwo Pełkowie zamierzają rozpocząć w nim szeroko zakrojoną działalność kulturalną i rekreacyjną. Planuje się uruchomienie w pałacu stałych ekspozycji związanych z muzealnictwem i sztuką, połączonych z aukcjami, także plenerowymi. Przewidywane są letnie koncerty i imprezy teatralne. Z chwilą zakończenia rekultywacji zabytkowego parku, zespół stanie się jednym z głównych podkrakowskich centrów rekreacji rodzinnej oraz ośrodkiem sympozjów i konferencji.

powiększ
Fot. Michał Łasiński - dworek w Minodze

powiększ
Fot. Michał Łasiński - dworek w Minodze

powiększ
Fot. Michał Łasiński - dworek w Minodze

powiększ
Fot. Michał Łasiński - zabudowania folwarczne k. dworku w Minodze

powiększ
Fot. Michał Łasiński - zabudowania folwarczne k. dworku w Minodze

Zobacz także

Minoga
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony