IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Muzeum Regionalne PTTK w Ojcowie

OJCÓW - Muzeum Regionalne PTTK

ADRES:

32-047 Ojców, "Bazar Warszawski", Zwiedzanie możliwe po zgłoszeniu w Oddziale PTTK.

Muzeum prowadzi: Zarząd Oddziału PTTK, 32-047 Ojców Park
tel. (0-12) 389-20-10


EKSPOZYCJE: 

Muzeum mieści się w zabytkowym, dziś, drewnianym budynku zbudowanym jako pensjonat w końcu XIX w. Obiekt otrzymał nazwę "Bazar Warszawski" i tak nazywa się do dziś. Po pożarze w 1976 roku został odbudowany siłami społecznymi przy dużym udziale PTTK i zagospodarowany w 1988 roku. Przy odbudowie zachowane zostały wszystkie elementy drewnianego budownictwa ojcowskiego w stylu zwanym szwajcarsko-ojcowskim.

Muzeum w Ojcowie zorganizowało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (PTK) w 1908 roku. Mieściło się początkowo w budynku bramnym XIV-wiecznego zamku, gdzie przetrwało z przerwami aż do końca 1988 roku. inicjatorem był działacz PTK Stanisław Jan Czarnowski. Prowadząc prace archeologiczne w Ojcowie, zgromadził zbiory, które stały się zalążkiem przyszłego muzeum. Otwarcie Muzeum Regionalnego PTTK nastąpiło w 1951 roku. W 1988 roku Muzeum przeniesiono do ,,Bazaru Warszawskiego".

Muzeum posiada ok. 500 muzealiów z dziedziny archeologii, etnografii i historii. Łączna powierzchnia ekspozycyjna wynosi 104 m2. Ekspozycja stała składa się z trzech działów: historia Ojcowa i przewodnictwa ojcowskiego, historia Powstania Styczniowego, etnografia. Eksponowane są tu ojcowiana związane z historią miasta i przewodnictwem ojcowskim - przewodniki, stare sztychy, ryciny, fotografie, plakaty, ogłoszenia tematycznie związane z Ojcowem, księga pamiątkowa jednego z najstarszych przewodników ojcowskich Mikołaja Dulewicza z wpisem Aleksandra Janowskiego - założyciela PTK. Muzeum organizuje również wystawy czasowe tematycznie związane z Ojcowem i budownictwem drewnianym.


CZYNNE:

CENY BILETÓW:

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Zobacz także

Ojców

Ojcowski PN

Muzea Ojcowa

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony