IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Muzeum Okręgowe w Częstochowie

CZĘSTOCHOWA - Muzeum Okręgowe

ADRES:

Częstochowa, al. Najświętszej Panny Marii 45 A, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 324-44-24, tel./fax: 324-32-75


EKSPOZYCJE: 

Muzeum powstało w 1905 jako Muzeum Higieny. Od 1909 jego siedzibą był secesyjny pawilon w parku im. S. Staszica, wzniesiony z inicjatywy częstochowskiego oddziału Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego dla organizowanej wystawy przemysłowo-rolniczej. W 1913 Muzeum przejęło miasto nadając mu charakter muzeum krajobrazowego, a w 1929 zostało nazwane Miejskim Muzeum Krajoznawczym i Higienicznym. Gromadzono wówczas zbiory przyrodnicze i etnograficzne oraz organizowano wystawy z zakresu sztuki. W l. 1932-39 Muzeum znajdowało się pod zarządem Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie. Podczas okupacji hitlerowskiej zbiory Muzeum uległy całkowitemu zniszczeniu. Po wojnie przystąpiono do gromadzenia zbiorów od podstaw. Do 1959 było placówką oświatową jako Muzeum Regionalne w Częstochowie. Na podstawie uchwały PMRN w Częstochowie przekształcone zostało w placówkę o zadaniach naukowo-badawczych i wystawienniczo-oświatowych. W 1965 otrzymuje status muzeum astronomicznego, zmieniając nazwę na Muzeum w Częstochowie. W lutym tego roku zostało udostępnione  cmentarzysko kultury łużyckiej w dzielnicy Raków. W 1967 otworzono stałe wystawy w budynku zabytkowego ratusza z 1828, który przekazany został Muzeum w 1963. W 1968 otworzono stałą ekspozycję poświęconą górnictwu rud żelaza w Polsce, w 1973 udostępniono społeczeństwu galerię malarstwa i grafiki polskiej. W 1976 placówka uzyskała status Muzeum Okręgowego. Obecnie posiada działy: przyrodniczy, archeologii, etnografii, historii, sztuki, naukowo-oświatowy i bibliotekę.
Ekspozycje stałe:
Dzieje ziemi i człowieka w regionie częstochowskim, Zamki Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Militaria XVIII i XIX w.
W dziale przyrodniczym zgromadzono kolekcję minerałów, skał, skamieniałości głównie z okolic Częstochowy, m.in. część centralnego zbioru geologicznego prof. S. Kontkiewicza, zielnik i bogate zbiory zoologiczne. W dziale kręgowców znajduje się większość gatunków występujących w regionie częstochowskim, na uwagę zasługuje duży zbiór ptaków i jaj ptasich. Spośród bezkręgowców szczególnie reprezentowane są owady, a zwłaszcza cenny zbiór motyli (ponad 50 tys. okazów). Ponadto znajduje się tutaj największa w kraju kolekcja fauny jaskiniowej Polski, uzupełniona okazami z innych regionów Ziemi. Do bardzo cennych należy m.in. dokumentalny zbiór skorupiaków podziemnych - studniczków, zawierających typowe okazy nowych gatunków. Dział ten umieszczono w oddziale w Potoku Złotym.
Dział archeologii ze zbiorami pochodzenia wykopaliskowego z osad i cmentarzysk kultury łużyckiej z okresu wpływów rzymskich, z okresu wczesnego średniowiecza i ze średniowiecza. Do najcenniejszych należą: skarb brązowy z okresu halsztackiego z Białej koło Włoszczowej, zespół wyposażenia z cmentarzyska kultury łużyckiej w Częstochowie i  miecz z 1 poł. XIV w. z Cykarzewa. 
W dziale etnografii obejrzeć można narzędzia rolnicze i gospodarskie, komplet strojów ludowych regionu częstochowskiego, zbiór skrzyń ludowych typu małopolskiego i śląskiego oraz zabytki kowalstwa regionalnego.
Dział historii obejmuje zbiór militariów z XVIII-XIX w., numizmatów pochodzących ze skarbów znalezionych w Częstochowie i okolicy z czasów Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka, Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta i Jana Kazimierza.
Dział sztuki przedstawia malarstwo polskie XX w. (J. Malczewski, T. Axentowicz, J. Fałat, L. Wyczółkowski, J. Stanisławski, K. Sichulski, F. Ruszczyc, J. Pankiewicz, Z. Pronaszko, E. Zak) ze szczególnym uwzględnieniem okresu powojennego (T. Kantor, T. Brzozowski, J. Cybis, Z. Radnicki, C. Rzepiński, J. Nowosielski, T. Niesiołowski, A. Marczyński, K. Mikulski i in.). Ponadto zbiór polskiej grafiki współczesnej (H. Chrostowska, E. Piotrowicz, A. Rudowski, K. Wróblewska, A. Młodzianowski, J. Gielniak, S. Suberlak, M. Malina i wielu innych) i sztuki środowiska częstochowskiego (A. Głębocki, J. Mączyński, W. Rudlicki, S. Barylski, W. Barylski, W. Wereszczyńska) oraz kilkanaście pamiątek związanych z Zygmuntem Krasińskim. 
Uzupełnieniem zbiorów są działy naukowo-oświatowy i obszerna biblioteka.
Wystawy stałe:
"Kultura ludowa regionu częstochowskiego"


CZYNNE: lipiec-sierpień: wt. - 10.00 - 17.30, śr.-niedz. - 10.00 - 18.00, pon. - nieczynne
wrzesień - czerwiec: wt. - 8:00-16:00, śr. - 10.30 - 17.30, czw. - niedz. - 8.30 - 15.30, pon. - nieczynne

CENY BILETÓW: 2 zł normalny, 1 zł - ulgowy

DODATKOWE INFORMACJE:

 

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - dawny ratusz w Częstochowie

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - klasycystyczny budynek d. ratusza

Zobacz także

Częstochowa
Muzea Częstochowy
Muzeum w Złotym Potoku
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony