IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Skała - rys miejscowości

SKAŁA

Miasto w pow. krakowskim (3600 mieszk. w 1998) położone na wierzchowinie jurajskiej w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego na skraju Wyżyny Krakowskiej i Miechowskiej. Przemysł spożywczy

1267 - książę krakowski Bolesław Wstydliwy nadał prawo miejskie średzkie istniejącej tu wówczas wsi Stanków.

XIII-pocz. XIX w. - miasto to należało do klarysek, początkowo osiadłych w pobliskim Grodzisku, a od 1316 przy kościele św. Andrzeja w Krakowie. Mieszkańcy zajmowali się przeważnie przetwórstwem artykułów spożywczych (kasza tatarczana, mąka, powidła, wypiek pieczywa itd.)

XIV w. – budowa kościoła parafialnego

1737 - pożar kościoła parafialnego

1763 – drugi pożar kościoła parafialnego. W czasie odbudowy po pożarze dobudowano drewnianą dzwonnicę

kwiecień-czerwiec 1794 – w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej założono tu powstańczy obóz wojskowy. Chłopi ze Skały oraz okolicznych miejscowości uzbrojeni w kosy i piki zebrali się przed dworem w Rzeplinie, gdzie na ganku została odprawiona msza święta przez księdza proboszcza ze Skały, a następnie pod wodzą generała ziemiańskiego powiatu krakowskiego Jana Feliksa Śląskiego właściciela tegoż dworu udali się do Koniuszy skąd już u boku Kościuszki pod Racławice.

4-5 marca 1863 – nocą oddział powstańczy gen. Mariana Langiewicza na miejscowym cmentarzu stoczył potyczkę z oddziałem wojsk rosyjskich pod dowództwem mjr Stolzenwalda. Poległ wówczas m.in. rosyjski rewolucjonista, walczący w szeregach powstańców, kpt. Andrzej Potriebnia.

1869 – utrata praw miejskich

zima 1939-40 - Armia Krajowa wywodząca się ze Związku Walki Zbrojnej posiadała swoje placówki w Wolbromiu i Skale

1953 - prochy Andrzeja Potriebni i innych 22 powstańców zabitych w trakcie bitwy pod Skałą w 1863 r. przeniesiono do Pieskowej Skały.

1987 (lub 1988)  - Skała ponownie odzyskuje prawa miejskie

Warto zobaczyć:

Kościół parafialny św. Mikołaja

Wokół rynku domy z 1 połowy XIX w.

Zachowany do dziś zabytkowy układ urbanistyczny starego miasta

Na zachód od miasta ciągnie się Ojcowski Park Narodowy, do którego wjazd od Skały prowadzi w okolicy Grodziska

Herb Skały
Herb Skały

powieksz
Fot. Zbigniew Bereszyński - kościół w Skale

Zobacz także

kościół św. Mikołaja
Ojcowski PN
Pieskowa Skała
Wolbrom
Rzeplin
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony