IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Pieskowa Skała - rys miejscowości

PIESKOWA SKAŁA

Przysiółek Sułoszowej położony na pn.-zach. skraju Ojcowskiego Parku Narodowego

około X-XI w. - na górze Bukowiec (przeciwległa do zamku) istniało grodzisko

1 połowa XIII w. - książę wrocławski Henryk Brodaty ufortyfikował grodzisko w Skale (być może w Pieskowej Skale, ale sądzi się, że chodziło o grodzisko w Sułoszowej)

XIV w. - 1608 - właścicielami Pieskowej Skały jest ród Szafrańców.

1315 - wzmianka o umocnieniach w Pieskowej Skale.

poł. XIV w. - król Kazimierz Wielki prawdopodobnie znacznie rozbudowuje istniejący zamek oraz dobudowuje przedzamcze.

W 1377 zamek z nadania Ludwika Węgierskiego znalazł się w rękach zasłużonej rodziny Szafrańców herbu Starykoń

XVI w. - właściciele Pieskowej Skały utworzyli tu ośrodek innowierstwa

1542 - wybitny humanista i sekretarz króla Zygmunta Starego, Hieronim Szafraniec rozpoczął przebudowę zamku w renesansową rezydencję

1578 brat stryjeczny Hieronima, Stanisław Szafraniec, wojewoda sandomierski, ukończył przebudowę zamku

1608 po śmierci ostatniego z rodu Szafrańców zamek przeszedł na własność Macieja Łubieńskiego

1640 - za zamku zamieszkał Michał Zebrzydowski, starosta lanckoroński

ok. 1646 - Michał Zebrzydowski (wnuk rokoszanina Mikołaja) zbudował podgrodzie zamku, budynki mieszkalne po pn. stronie dziedzińca (tzw. zamek nowy), piękną barokową kaplicę w północnym skrzydle w zamku "starym", powstały wówczas również dwa bastiony połączone murem kurtynowym z manierystyczną bramą wjazdową

1655-57 - dużych zniszczeń dokonali Szwedzi, którzy opanowali zamek

1667 - zamek przeszedł w ręce Jana Wielopolskiego, kanclerza koronnego i starosty krakowskiego

1718 - pożar zamku

Około 1780 - zamek odbudowany po pożarze przez Hieronima Wielopolskiego. W trakcie tej odbudowy zamurowane zostały renesansowe szczegóły architektoniczne zamku, niestety ucierpiała cała szesnastowieczna dekoracja wraz z całym wystrojem wnętrz

1787 - przez dwa dni w zamku gościł w drodze z Warszawy do Krakowa król Stanisław August Poniatowski

1842 - zamek kupili Mieroszewscy. Jan Mieroszewski zlecił rozbiórkę stajni, wozowni, składów i spirzchów

1850 - pożar zamku zniszczył wyposażenie wnętrz

1853 - kolejny pożar zamku i zapadnięcie się skały "Dorotki"

III 1863 - artyleria rosyjska podczas walk z powstańczymi oddziałami gen. Mariana Langiewicza mocno uszkodziła zamek i spowodowała kolejny jego pożar

14 VIII 1863 - oddział powstańców na czele z A. Krukowieckim przedarł się przez rosyjsko-austriacki kordon graniczny. Pod Pieskową Skałą stoczyli oni bitwę z wojskami carskimi po czym wyruszyli pod Glanów

l. 80-te XIX w. - Mieroszewski kontynuował odnowienie zamku, już z dodatkami neogotyckimi

1902 - wywóz cennego wyposażenia zamkowego i zgromadzonej tu kolekcji do Krakowa

1903 - pisarz Adolf Dygasiński zorganizował spółkę, która wykupiła zamek, odrestaurowała go i przeznaczyła na dom letniskowy

1903-1939 - zamek pełnił funkcję domu letniskowego

1948-65 - podjęto badania architektoniczne, przeprowadzono gruntowną konserwację i przywrócono zamkowi jego dawny renesansowy wygląd

1966 - w zamku umieszczono czasową ekspozycję muzealną

1970 - w zamku umieszczono stałą ekspozycję muzealną

Warto zobaczyć:

Zamek z Muzeum wznosi się na wysokim cyplu skalnym. Jest to jeden z najcenniejszych zabytków renesansowych w Polsce.

W dolinie Prądnika stoi wysoka na ponad 25 metrów skała w kształcie pałki. Jest to słynna na całą Polskę Maczuga Herkulesa, zwana również Sokolicą lub Sokolnią Skałą. Jej niesłychany, nieziemski wręcz kształt pobudził wyobraźnię ludu, który stworzył legendę mówiącą, że została ona postawiona przez diabła na życzenie czarnoksiężnika Pana Twardowskiego.

Mogiła powstańców z 1863

Dwa młyny z XIX w. i pocz. XX w.

powiększ
Fot. Dariusz Orman - zamek w Pieskowej Skale w całej krasie

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Pieskowa Skała. Widok ogólny zamku z Doliny Prądnika

powiększ
Fot. Dariusz Orman - renesansowe arkadowe krużganki zamku w Pieskowej Skale

powiększ
Fot. Dariusz Orman - widok na zamek w Pieskowej Skale z dziedzińca zewnętrznego

powiększ
Fot. Dariusz Orman - pozostałości walorów obronnych zamku w Pieskowej Skale

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Gotycka baszta

powiększ
Fot. Dariusz Orman - ogród włoski założony w dolnym bastionie

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - mur kurtynowy z bramą

powiększ
Fot. Dariusz Orman - stawy w Dolinie Prądnika u podnóża zamku w Pieskowej Skale

Zobacz także

Ojcowski PN
zamek w Pieskowej Skale
muzeum zamkowe
grodzisko w Sułoszowej
Glanów
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony