IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Kurów - rys miejscowości

KURÓW k. Wielunia

Wieś w gminie miejskiej Wieluń, pow. wieluński, woj. łódzkie; 5 km na zachód od Wielunia. Dojazd PKS i autobusami komunikacji miejskiej (linia „D”) z Wielunia.

VII-V w. p.n.e. - istniała tu osada obronna ludności kultury łużyckiej, największa na obszarze późniejszej ziemi wieluńskiej. Gród w Kurowie stanowił centrum wydzielonego zespołu osadniczego, o czym świadczy istniejące w rejonie wsi skupisko cmentarzysk ciałopalnych kultury łużyckiej, datowane na ten sam okres co grodzisko. 

V w. p.n.e. - gród został zniszczony przypuszczalnie przez Scytów

IX-XI w. - na terenie Kurowa stwierdzono ślady intensywnego osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza

1377 - pierwsza wzmianka o wsi

od 1511 - leży w powiecie wieluńskim

Warto zobaczyć:

Łużycka osada obronna

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - ślady grodziska w Kurowie

Zobacz także

osada obronna
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony