IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Hamernia - rys miejscowości

HAMERNIA

Wieś leżąca na południe od granicy Ojcowskiego Parku Narodowego. Nazwa hamernia to kuźnica

od XVIII w. do 1864 r. - w zabudowaniach folwarku była fabryka blachy miedzianej dla kotlarzy krakowskich

1830 - 31 - w zabudowaniach folwarku była fabryka szabel, broni i innych wyrobów metalowych

1863 - 64 - w zabudowaniach folwarku była fabryka szabel, broni i innych wyrobów metalowych

1864 - władze rosyjskie zamknęły hamernię

Warto zobaczyć:

przerobiony po kuźnicy parterowy budynek i resztki młynówki

Na północ od Hamerni znajduje się osiedle Swawola założone w XVIII w. jako osada czynszowa

Zobacz także

Ojcowski Park Narodowy

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony