IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
kościół św. Barbary w Żarkach

ŻARKI - kościół św. Barbary

Dawny szpitalny kościół wybudowany ok. końca XVII w. w miejscu drewnianej kaplicy wzmiankowanej w 1595 r. Dawniej obok tej kaplicy (w miejscu obecnego skalniaka) stał drewniany szpital - przytułek dla ubogich, a wokół kościoła do lat 60. XX w. istniał staw. przytułek został przebudowany na murowany w 1731, później wielokrotnie zmieniany a ostatecznie rozebrany w l. 90. XX w. Od 2006 roku trwa remont kościółka [stan z 2007 r. - przyp. autora].

Niewielki, murowany z kamienia i dwustronnie tynkowany kościół. Ma jednonawowy układ orientowany, z węższym i dużym, zamkniętym półkoliście prezbiterium. Od zachodu znajduje się kwadratowa kruchta. Dach dwuspadowy kryty gontem z czworoboczną wieżyczką sygnaturki umiejscowioną pośrodku nawy.

Wewnątrz kościoła zachowały się trzy ołtarze: główny, klasycystyczny z 2 poł. XVIII w. z barokowym obrazem św. Barbary malowanym na płótnie, barokowe ołtarze boczne - lewy z obrazem św. Katarzyny z ok. 1730 r. i prawy z obrazem św. Agnieszki z 1 poł. XVIII w.

powiększ
Żarki - kościół św. Barbary - widok od płd-zach, fot. D. Orman

powiększ
Żarki - kościół św. Barbary - widok od płn, fot. D. Orman

Zobacz także

Żarki
kościoły Żarek
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony