Pałac w Porębie Żegoty

Poprawiono: sobota, 15 lipiec 2017 Opublikowano: sobota, 15 lipiec 2017

Zespół pałacowo-parkowy Szembeków.

Pozostałości rokokowego-klasycystycznego pałacu Szembekówz 2 poł. XVIII w. na miejscu starszego drewnianego. Część przebudowana na pocz. XX w. wg proj. architekta Tadeusza Stryjeńskiego. Budynek pałacu łączy się z zamkniętym systemem oficyn. W styczniu 1945 r. pałac został spalony. Obok dworu znajdują się zabudowania folwarczne wraz z systemem stawów dworskich. Do zabudowań dworskich należały - oficynarządcówkastodoła i spichlerz z przełomu XVIII i XIX w. oraz z XX w. będące obecnie własnością prywatną. Od strony zajazdu wznosi sie filarowy portyk trój arkadowy, ozdobiony dekoracja rokokową.

W otaczającym pałac rozległym (4 ha) parku krajobrazowym z XIX w. uznanym za pomnik przyrody rośnie wiele pomnikowych drzew egzotycznych, wśród nich: tulipanowiec, platan, miłorząb, spohora japońska oraz okazałe dęby, lipy, buki i graby.

W parku znajduje się również murowane klasycystyczne mauzoleum Szembeków z 1921/22 [wg wyd. Compass z 1920-22 - przyp. autora] w kształcie kaplicy (proj. T. Stryjeński) z cenną rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz grota ze studnią. Obecnie bardzo zniszczone. 

W rejonie folwarku znajduje się kamienna "mogiła" z żeliwnym krzyżem.