Pałac w Pińczycach

Poprawiono: sobota, 15 lipiec 2017 Opublikowano: sobota, 15 lipiec 2017

Pałac barokowy z XVIII w. należący dawniej do włoskiego rodu Bontanich, przebudowany w XIX w. na plebanię. W trakcie przebudów usunięto m.in. portyk i zmieniono kształt dachu przez co obecny obiekt posiada niewiele cech stylowych.

Obok plebani stoi lipa szerokolistna - pomnik przyrody.

Zabytkowy mur z 2 narożnymi basztami na planie sześcioboku z XVIII w. Prawdopodobnie dawniej baszty pełniły funkcje stróżówek.

Na terenie dawnego dworu stoi również stary kościół p.w. św. Michała Archanioła jak i współczesny kościół parafialny.