Dolina Racławki

Poprawiono: sobota, 17 czerwiec 2017 Opublikowano: sobota, 17 czerwiec 2017

Dolina Racławki ciągnie się na dł. ok. 7 km. Jest bardzo głęboka, nieomal w całości zalesiona. Na krawędzi lewego (wsch.) brzegu widoczne są wśród lasu białe skałki jurajskie. 

Rezerwat krajobrazowy, częściowy w dolinie utworzono w 1990 r. /Z. M.P.90.31.248/. Obejmuje on fragment doliny o pow. 472,66 ha (?) między Dubiem i Paczółtowicami. 

(Uwaga! W niektórych źródłach znalazłem zapis jakoby rezerwat ten miał powierzchnię 62 ha i został założony w 1962 r.)

Ochronie podlegają naturalne zróżnicowane zespoły buczyn, grądu, boru mieszanego oraz murawy kserotermiczne i naskalne.