Dolina Potoku Rudno

Poprawiono: sobota, 17 czerwiec 2017 Opublikowano: sobota, 17 czerwiec 2017

Utworzony w 2001 r. rezerwat leśno-krajobrazowy, częściowy obejmuje przełom rzeki Rudno między Zalasem i Rybną. Powierzchnia 95,94 ha (otulina 100,88 ha). 

Ochronie podlega tutaj fragment łęgu olszowego jednego z najlepiej zachowanych na Jurze Krakowskiej oraz stanowiska geologiczne znajdujące się przy starym kamieniołomie "Orlej".