Dolina Kluczwody

Poprawiono: sobota, 17 czerwiec 2017 Opublikowano: sobota, 17 czerwiec 2017

Dolina o długości ok. 6 km jest kręta i bardzo ciekawa. 

Rezerwat leśny, częściowy powstał w dolnej części doliny /między Gackami i Wierzchowiem/ w 1989 r. /Z. M.P.89.9.77/ chroniąc w ten sposób głównie las grądowy i zbiorowiska roślinności naskalnej oraz charakterystyczny krajobraz. Rezerwat zajmuje powierzchnię 35,29 ha

Dolina obfituje w piękne urwiska skalne, groty i źródła. Oprócz zalesionych fragmentów doliny można również napotkać tu znaczne powierzchnie pozbawione zarośli i drzew ukazujące wysokie skałki. 

Koło wsi Wierzchowie w górnej części Doliny Kluczwody znajdują się największe na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej jaskinie - Wierzchowska Górna i Mamutowa. Jaskinia Wierzchowska Górna jest drugą na Jurze pod względem długości jaskinią i najdłuższą obecnie udostępnianą do zwiedzania. 

W środkowej części doliny znajduje się skała Zamczysko, a na jej szczycie widoczne są pozostałości dawnej średniowiecznej fortalicji. Na pn. od ruin w dolinie zaznaczono miejsce dawnego przebiegania granicy między zaborami austriackim i rosyjskim, poprzez ustawienie przy rzece dwóch stylizowanych słupów granicznych obu mocarstw oraz umieszczenie tablicy informacyjnej. 

Na odcinku między drogą z Białego Kościoła do Zelkowa a Skałami Zamkowymi na lewym (wsch.) zboczu doliny znajdują się porośnięte krzewami Mączne Skały, z których rozlega się malownicza panorama górnego odcinka tej doliny.