Dolina Eliaszówki

Poprawiono: sobota, 17 czerwiec 2017 Opublikowano: sobota, 17 czerwiec 2017

Dolina ciągnie się na długości ok. 4 km u podnóża klasztoru w Czernej wzdłuż potoku Eliaszówka. 

W celu ochrony zespołu buczyny karpackiej i ciepłolubnej, lasu grądowego i łęgu olszowo-jedsionowego oraz skał wapiennych o różnorodnych formach w 1989 r. między Czerną i Paczółtowicami utworzony został rozległy  /107,20 ha/ rezerwat leśny, częściowy /Z. M.P.89.9.77/.

Dolina ta jest w całości zalesiona, o skalistych zboczach zbudowanych z wapienia karbońskiego. W części środkowej i dolnej pomiędzy Czatkowicami i Czerną najbardziej interesująca - o charakterze jaru, przez którego dno przerzucony jest ze wspomnianego klasztoru zrujnowany ale bardzo malowniczy most arkadowy - zwany Diabeliskim Mostem - wyglądem przypominający rzymskie akwedukty.

W górnej części doliny bije ocembrowane źródło św. Eliasza, zwane popularnie Źródłem Miłości. 

U wylotu doliny w Czatkowicach znajduje się duży, czynny /w likwidacji/ kamieniołom wapienia.