Borek

Poprawiono: piątek, 16 czerwiec 2017 Opublikowano: piątek, 16 czerwiec 2017

Rezerwat w gminie Koniecpol /Z. M.P. 53.386, Z. M.P.53.A-30.386; zm.: M.P.65.33.180/ położony kilka kilometrów na północ od tego miasta nieopodal wsi Radoszewnica.

Powierzchnia rezerwatu - 64,7 ha obejmuje naturalny las sosnowy, w którym występują grupki 200-letnich dębów.

Największa wartość przyrodniczą tego rezerwatu stanowią świetliste dąbrowy, łęg olchowy i ols typowy. Piękne są sędziwe okazy olchy i sosny liczące nieraz 180-300 lat. Rezerwat jest izolowany od innych większych kompleksów leśnych przez co gatunki większych ssaków należą tu do rzadkości. Spośród fauny dominują zatem stawonogi, mięczaki, płazy i ptaki.