Dłubniański PK

Poprawiono: piątek, 16 czerwiec 2017 Opublikowano: piątek, 16 czerwiec 2017

Dłubniański Park Krajobrazowy o powierzchni 10.937 ha, położony na obszarze gmin: Gołcza, Iwanowice, Michałowice, Skała, Trzyciąż i Zielonki

Obejmuje górny odcinek doliny rzeki Dłubni na odcinku od Dziekanowic na południu po Trzyciąż na północnym-zachodzie.

Projektuje się tu utworzyć następujące rezerwaty przyrody:

  • Ostrysz /rezerwat leśno - krajobrazowy położony w okolicach Glanowa chroniący fragment lasu łęgowego, płaty ciepłej buczyny oraz zręby skalne z roślinnością kserotermiczną/
  • Jodłowy Trzyciąż /rezerwat leśny, częściowy, położony w okolicach Zagórowej, w którym ochronie podlegałby drzewostan mieszany z dużym udziałem jodły jako gatunku godnego szczególnej ochrony na obszarze Wyżyny Krakowskiej/

W parku występuje 28 pomników przyrody i liczne zabytki w tym: klasztor norbertanek w Imbramowicach, kościoły  w Imbramowicach, Minodze i Sieciechowicach oraz cenny romański w Wysocicach i drewniany w Iwanowicach. Ponadto warto wymienić kaplicę w Zerwanej /z 1744 roku/ oraz zespoły dworskie w: Dziekanowicach /z XVIII - XIX wieku z zabytkowym parkiem/, Glanowie, Gołoszynie /z XIX - XX wieku, w obrębie zespołu dwór oraz ogród/, Minodze, Młodziejowicach /z XVI - XX; w obrębie zespołu dwór oraz zabytkowy park - pomnik przyrody/, Michałowicach, Sieciechowicach, dwory w Maszkowie, Książniczkach /z XIX wieku z resztką parku dworskiego/, Ściborzycach, Wysocicach oraz pozostałości po dworze w Wilczkowicach /z ślady dworu z XVIII w. "ogrodem włoskim"./