Zabytki OPN

Poprawiono: czwartek, 15 czerwiec 2017 Opublikowano: czwartek, 15 czerwiec 2017

Oprócz wartości przyrodniczo-krajobrazowych Ojcowski Park Narodowy posiada na swoim terenie wiele ciekawych zabytków będących dziełem rąk ludzkich. Najcenniejsze z nich to:

 • perła polskiego renesansu - zamek w Pieskowej Skale z Muzeum

 • ruiny zamku kazimierzowskiego w Ojcowie

 • Dom "Pod Łokietkiem" w Ojcowie - ob. Muzeum im. W. Szafera

 • Hotel "Pod Kazimierzem" w Ojcowie 

 • Willa "Jadwiga" z 1910 r.

 • Kaplica na Wodzie - z 1901 r. (w każdą niedzielę i święta odbywają cię w niej msze święte, a w przerwach między mszami udostępniona jest do zwiedzania)

 • kościółek w Grodzisku

 • młyn i tartak Boronia z poł. XIX w. w Grodzisku (można zwiedzać po ustaleniu z właścicielem)

 • dwa prehistoryczne grodziska - przy J. Ciemnej i na Górze Okopy

Poza tym będąc tu warto zapoznać się również z dawnym założeniem uzdrowiska (m.in. pozostałości Parku Zdrojowego w Ojcowie i polana Goplana) oraz obejrzeć funkcjonującą w samym sercu Ojcowa pstrągarnię. 

Mniejszą wartość zabytkową stanowią pozostałe do dziś a dawniej licznie występujące młyny wodne w dolinie Prądnika. Spośród nich oprócz wspomnianego młynu Boronia należy wymienić również:

 • młyn Kopcińskiego (obecnie nieczynny) - położony za skałą Wieża u wylotu Wąwozu Stodoliska. Młyn ten pochodzi jeszcze z XVI w. Za młynem znajduje się tzw. ogrojec, czyli olbrzymi masyw skalny o długości około 400 metrów.

 • młyn Mosura - około 200 metrów za młynem Boronia

 • młyn Wilka - przy zejściu szlaku ze skały Długiej (z Grodziska) w kierunku Pieskowej Skały

 • młyn Krzemienia - po przeciwnej stronie drogi niż wylot Doliny Zachwytu

 • młyn Krzystanka - koło źródła Młynnik

 • młyn Natkańca - stojący u podnóża Skał Wernyhory