Formy krasowe OPN

Poprawiono: czwartek, 15 czerwiec 2017 Opublikowano: czwartek, 15 czerwiec 2017

Dolina Prądnika objęta ochroną przez Ojcowski Park Narodowy to fenomenalny przykład krasu jurajskiego. W obszarze parku znajdują się niemal wszystkie występujące na Jurze formy krasowe. 

Ostańce skalne

Charakterystycznymi formami rzeźby terenu występującymi w OPN są skalne ostańce o najrozmaitszych kształtach i wysokości dochodzącej do kilkudziesięciu metrów. Chyba każdy zna owianą licznymi legendami Maczugę Herkulesa, która jest sztandarowym przykładem jurajskich skałek. Innym przykładem skały, która stała się symbolem Ojcowa jest charakterystyczna Brama Krakowska. Niezwykle imponująco wygląda również Góra Koronna, a osobliwie Igła Deotymy. Warto przy tym zwrócić uwagę na kunsztowne i nieprzypadkowe nazewnictwo poszczególnych ostańców. 

Wąwozy

Niejednokrotnie wzgórza znajdujące się w Ojcowskim PN są poprzecinane wąwozami, z których nie sposób zapomnieć o:

  • Wąwozie Korytania - występują tu licznie sarny, lisy i dziki

  • Wąwozie Koziarnia

  • Wąwozie Stodoliska

  • Wąwóz Węgielnik

Źródła krasowe (wywierzyska)

Oprócz form krasowych w postaci skalnych ostańców i wąwozów, równie charakterystyczne są licznie występujące na terenie OPN źródła krasowe. Warto wspomnieć chociaż o takich źródłach jak:

  • Źródło Miłości - bijące nieco poniżej Bramy Krakowskiej z wydajnością 1 l/sek.

  • Źródło św. Jana - za Kaplicą na Wodzie, którego prawdziwy wypływ wody znajduje się około 150 metrów na wschód po przeciwległej stronie drogi. Jego duża wydajność (5 l/sek.) pozwoliła na zaopatrywanie z niego w wodę pitną Ojcowa, Złotej Góry i Woli Kalinowskiej.

  • Źródło Młynnik

Jaskinie i schroniska

Innym przykładem zjawisk krasowych występujących na terenie OPN-u, są jaskinie. Warto wspomnieć, że jest to największe skupisko jaskiń na Jurze i jedno z największych skupisk tych form krasowych w Polsce. Znajduje się tu około 220 jaskiń i schronisk skalnych z których najsłynniejsze to Jaskinia (Grota) Łokietka, Jaskinia Ciemna, Jaskinia Koziarnia i Jaskinia Maszycka, z czego dwie pierwsze jako jedyne w OPN zostały udostępnione do zwiedzania (z przewodnikiem). Wszystkie pozostałe jaskinie w Parku nie są udostępnione do zwiedzania pod groźbą kary. Dwie ostatnie jaskinie z wymienionych zasłynęły z paleolitycznych znalezisk archeologicznych zaliczanych do najstarszych śladów pobytu człowieka na terenach Polski. 

Inne jaskinie Parku, które zasługują na szczególną uwagę również ze względu na znalezione w nich zabytki archeologiczne to: J. Wylotna, J. Okopy Wielka Dolna i J. Bębłowska.